Gemeente Gemeente Zele

Stedenbouwkundig attest

Wat?

Met een stedenbouwkundig attest verneem je of het overwogen project in aanmerking komt voor een omgevingsvergunning. Op basis van een plan kan je een stedenbouwkundig attest aanvragen. Voor deze aanvraag heb je geen architect nodig.

 Je kan dus zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid verkrijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel. Het attest is twee jaar geldig, onder voorbehoud van wijziging van regelgeving.

Hoe kan je een stedenbouwkundig attest aanvragen?

De aanvraag mag je in vier exemplaren schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Markt 50, 9240 Zele.


aanvraagformulieren downloaden

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP