Gemeente Gemeente Zele

Toelage kinderen specifieke ondersteuningsbehoefte

Gemeente Zele zet zich in voor een inclusieve samenleving en heeft daarbij oog voor de ondersteuning van Zeelse gezinnen die zelf de zorg opnemen voor een kind met een aandoening, beperking of handicap.

Voor wie?

De toelage is voor alle Zeelse gezinnen die thuis de zorg opnemen van een kind met een aandoening, beperking of een handicap.

Voorwaarden

Het kind waarvoor de toelage wordt aangevraagd moet voldoen aan onderstaande voorwaarden.

  • Gedomicilieerd zijn in Zele;
  • Een zorgtoeslag ontvangen voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte bij het Groeipakket;
  • Jonger zijn dan 21 jaar op 1 januari van het kalenderjaar volgende op het kalenderjaar waarvoor de toelage wordt aangevraagd;
  • Niet permanent (7 dagen op 7) verblijven in een internaat of gespecialiseerde zorginstelling

Toelage

De grootte van de gemeentelijke toelage verschilt naargelang de ondersteuningsnood:

Ondersteuningsnood kind Bedrag gemeentelijke toelage per kind
Minstens 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de drie pijlers 75,00 euro
6-8 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 100,00 euro
9-11 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 100,00 euro
6-8 punten over de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler 150,00 euro
9-11 punten in de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler 150,00 euro
12-14 punten over de drie pijlers 150,00 euro
15-17 punten over de drie pijlers 150,00 euro
18-20 punten over de drie pijlers 300,00 euro
+20 punten over de drie pijlers 300,00 euro

De gemeentelijke toelage wordt niet geïndexeerd.

Procedure

Je kan de toelage aanvragen via het aanvraagformulier dat per post wordt bezorgd door het Agentschap Uitbetaling Groeipakket. De aanvraag moet ingediend worden bij ROTZ – Huis van het Kind Zele, Markt 45, 9240 Zele of digitaal via samenleven@zele.be, en dit voor 30 november van het lopende kalenderjaar om de toelage voor dat kalenderjaar te ontvangen. 

De ontvangen aanvragen worden getoetst aan het reglement. Eén keer per maand worden de aanvragen van die maand uitbetaald.  Er wordt slechts één toelage per kalenderjaar uitbetaald per kind.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP