Gemeente Gemeente Zele

Toelage kinderen specifieke ondersteuningsbehoefte

Gemeente Zele zet zich in voor een inclusieve samenleving en heeft daarbij oog voor de ondersteuning van Zeelse gezinnen die zelf de zorg opnemen voor een kind met een aandoening, beperking of handicap.

Voor wie?

De toelage is voor alle Zeelse gezinnen die thuis de zorg opnemen van een kind met een aandoening, beperking of een handicap.

Voorwaarden

Het kind waarvoor de toelage wordt aangevraagd moet voldoen aan onderstaande voorwaarden.

  • Gedomicilieerd zijn in Zele;
  • Een zorgtoeslag ontvangen voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte bij het Groeipakket;
  • Jonger zijn dan 22 jaar in het kalenderjaar waarvoor de toelage wordt toegekend.

Kinderen die (tijdelijk) geplaatst zijn in een voorziening, maar die nog steeds gedomicilieerd zijn in Zele en verder voldoen aan bovenstaande voorwaarden hebben recht op de gemeentelijke toelage. 

Toelage

De grootte van de gemeentelijke toelage verschilt naargelang de ondersteuningsnood:

Ondersteuningsnood kind Bedrag gemeentelijke toelage per kind
Minstens 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de drie pijlers 75,00 euro
6-8 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 100,00 euro
9-11 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 100,00 euro
6-8 punten over de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler 150,00 euro
9-11 punten in de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler 150,00 euro
12-14 punten over de drie pijlers 150,00 euro
15-17 punten over de drie pijlers 150,00 euro
18-20 punten over de drie pijlers 300,00 euro
+20 punten over de drie pijlers 300,00 euro

De gemeentelijke toelage wordt niet geïndexeerd.

Hoe aanvragen?

Vanaf 2024 zal de toelage voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte automatisch uitbetaald worden door Gemeente Zele. Hiervoor wordt beroep gedaan op het Agentschap Uitbetaling Groeipakket. Gezinnen moeten zelf geen aanvraag meer indienen. 

Er wordt slechts één toelage per kalenderjaar uitbetaald per kind.

Hoe verwerken we jouw persoonsgegevens?

In het protocol lees je meer over hoe we jouw persoonsgegevens verwerken.

Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG) naar Gemeente Zele in kader van de betaling van een toelage voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. 

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP