Gemeente Gemeente Zele

Museum Zeels Erfgoed en Erfgoedcel

Museum Zeels Erfgoed

Zele heeft een Heem- en Oudheidkundige Kring (HOK Zele) en die kring is de gelukkige bezitter van een museum. Zeels Erfgoed is de naam en het is te vinden achter de bib in het Henri Van Daelecentrum, Lokerenbaan 43. De naam Zeels Erfgoed zegt meteen alles over de inhoud van het museum. Er is erfgoed in de ruime betekenis van het woord en ’t is bovendien authentiek Zeels, of daaromtrent.

Erfgoed heeft een onfris randje, wordt soms beweerd. Maar dat zeggen alleen de Zelenaars die ons museum niet kennen. Vaak wordt in museum Zeels Erfgoed de sprong gemaakt van heden naar verleden, en omgekeerd. Vaak krijgen Zeelse verenigingen de kans om hun verleden te tonen. Even vaak komt onze Zeelse jeugd op verkenning met meester of juf, om met veel nieuwe wijsheid naar de klas terug te keren.

Zeels erfgoed, dat zijn stokoude verhalen, maar ook getuigenissen van een tijd van nog niet zo lang geleden. Toen vlas vele Zelenaars werk gaf. Toen snelle vrouwenhanden kant maakten voor koninginnen. Toen Zelenaar Aloïs De Beule bekend en rijk werd met zijn beelden en monumenten.

Dat is museum Zeels Erfgoed, maar er is nog veel meer. Je leert er schrijver Henri van Daele kennen. Hoe de Zelenaar zich amuseerde in zijn schaarse vrije tijd, in de harmonie of de fanfare, bij de schutters, op café, op de kermis. Maar vooral hoe hij door hard werken zijn brood verdiende. Brood gebakken door de warme bakker, ook al te zien in het museum.

Museum Zeels Erfgoed is een Zeels museum vol Zeels goed, geërfd van onze voorouders die volkomen analoog vorm gaven aan hun dorp. Een dorp waarin het nu prettig wonen is.

HOK Zele
Museum Zeels Erfgoed

Lokerenbaan 43
9240 Zele
www.hokzele.be

Contact
Martine Smet (voorzitter)
F. Timmermansstraat 12
9240 Zele
0470 76 71 39
hokzele@hotmail.com

Erfgoedcel Land van Dendermonde

De Erfgoedcel Land van Dendermonde is het lokale steunpunt voor alle lokale erfgoedwerkers en erfgoed-geïnteresseerden. Ze biedt ondersteuning aan erfgoedzorgers, in de vorm van subsidies, door de uitwisseling van kennis en ervaring te stimuleren en door het realiseren van inspirerende en gemeenschapsvormende projecten. Samen met een netwerk van vrijwillige en professionele partners in en buiten de regio beoogt ze de zorg voor en de ontsluiting van het lokaal cultureel-erfgoed te garanderen. Als aanspreekpunt en bruggenbouwer wil ze de kracht van (erfgoed)gemeenschappen aangrijpen om een regionaal en grensverleggend erfgoedbeleid uit te bouwen voor de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP