Gemeente Gemeente Zele

Gemeentelijke Raad voor Milieu en Natuur

Op 21 mei 1992 werd in onze gemeente de Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur opgericht.

De voornaamste doelstelling van de Milieuraad is de creatie van een draagvlak voor het gemeentelijke milieu- en natuurbeleid en de stimulatie van het maatschappelijke debat over dit gemeentelijke milieu- en natuurbeleid. De Milieuraad adviseert het gemeentebestuur en de gemeentelijke overheidsdiensten in lokale milieu- en natuurkwesties en het daarrond gevoerde beleid.

De Milieuraad houdt ook de uitvoering van dit beleid in de gaten. De Milieuraad brengt verder nog concrete adviezen uit over specifieke problematieken, doet suggesties aan de beleidsverantwoordelijken van de gemeente, en organiseert en ondersteunt activiteiten om het Zeelse milieu- en natuurbeleid in de schijnwerpers te plaatsen.

Leden

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP