Gemeente Gemeente Zele

Zeelse Jeugdraad

De Gemeentelijke Raad voor Jeugdbeleid (GRJ) geeft op eigen initiatief of op vraag van het college van burgemeester en schepenen advies over alles wat met het lokale jeugdbeleid te maken heeft. Daarnaast organiseert de raad ook een aantal eigen activiteiten voor jongeren en kinderen zoals Klusterrock en de Kindergemeenteraad. Verenigingen die lid zijn van de GRJ kunnen bovendien aanspraak maken op subsidiëring op basis van de criteria in het jeugdsubsidiereglement.

In de statuten vind je meer informatie over de concrete werking en de vergaderingen.

Lid worden van de Gemeentelijke Raad voor Jeugdbeleid?

Ook jouw vereniging of organisatie kan aansluiten bij de Gemeentelijke Adviesraad voor Jeugdaangelegenheden. Hiervoor stuur je schriftelijk of per e-mail een officiële aanvraag naar de voorzitter van de Gemeentelijke Raad voor Jeugdbeleid. Je voegt hier een werkingsverslag van het voorafgaande jaar bij, waaruit blijkt dat jouw vereniging inderdaad actief is geweest op het gebied van het plaatselijke jeugdwerk. Een overlegcomité (samengesteld uit afgevaardigden van de andere gemeentelijke adviesraden) zal vervolgens beoordelen of deze werking representatief genoeg is.

Leden

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP