Gemeente Gemeente Zele

Algemene info en brochures

Schoolreglement 2023-2024

--> pedagogisch project
--> wettelijke bepalingen
--> afsprakennota
--> leefregels voor kleuters en leerlingen

Infobrochure 2023-2024

--> In deze brochure is tal van informatie terug te vinden : de lesuren, middagmalen op school, info over de voor-en naschoolse opvang, samenstelling van ons schoolteam ...

Frigofiche 2023-2024

--> Een handig overzicht van de vakantiedagen dit schooljaar, contactgegevens van de school...

Kalender 2023-2024

--> Op onze schoolkalender staan alle activiteiten genoteerd die dit schooljaar worden georganiseerd : zwemlessen, uitstappen... 

Handleiding Questi voor ouders

--> Onze school gebruikt als digitaal communicatiemiddel 'Questi voor ouders'. In enkele stappen kunnen ouders zich hiervoor registreren. 

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP