Gemeente Gemeente Zele

Brochures

Hieronder zijn er enkele schoolgebonden documenten terug te vinden : 

Schoolreglement 2021-2022

--> pedagogisch project

--> wettelijke bepalingen

--> afsprakennota

--> leefregels voor kleuters en leerlingen

Brochure 2021-2022

--> In deze brochure is tal van informatie terug te vinden : de lesuren, middagmalen op school, info over de voor-en naschoolse opvang, samenstelling van ons schoolteam ...

Frigofiche 2021-2022

--> een handig overzicht van de vakantiedagen dit schooljaar, contactgegevens van de school ...

Questi handleiding

--> Onze school gebruikt als digitaal communicatiemiddel 'Questi voor ouders'. In enkele stappen kunnen ouders zich hiervoor registreren. 

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP