Gemeente Gemeente Zele

Zusterstad Cham

Cham ligt in het oosten van de Duitse deelstaat Beieren, in een streek die men de Oberpfalz noemt. De stad telt ongeveer 17.000 inwoners en ligt een 60-tal km ten noordoosten van Regensburg, op nauwelijks 20 km van de Tsjechische grens. De rivier de Regen vloeit in een grote boog rond het historische stadscentrum, wat Cham de toenaam 'Stadt am Regenbogen' opleverde.

Toeristisch is Cham bekend als de poort naar het 'Bayerischer Wald': zuivere lucht, kristalhelder water, uitgestrekte wouden en ronduit schitterende vergezichten. De stad en de omgeving bieden ruime mogelijkheden qua verblijfsaccommodatie, gastronomie, fietsen, wandelen, kajakken of shoppen. Je kan kiezen uit meer dan 200 km wandelroutes en meer dan 500 km fietsroutes! Dankzij de rivier is het ook een paradijs voor vissers en waterliefhebbers.


Jumelage

Op 9 oktober 2010 ondertekenden de burgemeesters van Zele en Cham, samen met vier getuigen, de officiële oorkondes en mochten ze zich 'zustersteden' noemen. Wat in de jaren '70 begon als informele contacten tussen het Zeelse Pius X-college en de Maristen Realschule uit Cham, is in 2010 bezegeld met een officieel 'jumelage'.


Met je vereniging naar Cham

Het lokaal bestuur Zele wil Zeelse verenigingen stimuleren en ondersteunen een jumelage-activiteit te organiseren met de Duitse stad Cham. Daarom worden uitwisselingen gesubsidieerd. 

Voor wie?

Deze subsidiëring is bedoeld voor erkende Zeelse verenigingen die lid zijn van een Zeelse adviesraad of overlegorgaan, erkende Zeelse buurtcomités en Zeelse onderwijsinstellingen.

Zeelse verenigingen of organisaties die niet behoren tot een van bovenstaande groepen kunnen aan de hand van een gemotiveerd dossier evenwel een aanvraag indienen.

Voorwaarden

Onder jumelage-activiteiten worden verstaan:


1. De activiteiten die georganiseerd worden door een Zeelse vereniging in de officiële zusterstad van gemeente Zele, zijnde Cham in Duitsland. Dit in samenwerking met een soortgelijke instantie aldaar. De activiteiten staan open voor iedereen, streven geen commerciële doeleinden na en leunen inhoudelijk aan bij de eigen werking van de vereniging of instantie.


2. De activiteiten die in Zele worden georganiseerd door een Zeelse vereniging in samenwerking met een soortgelijke instantie uit de zusterstad Cham. De activiteiten staan open voor iedereen, streven geen commerciële doeleinden na en leunen inhoudelijk aan bij de eigen werking van de vereniging of instantie.

Procedure

De aanvraag van de subsidie moet minstens 2 maanden voor aanvang van de reis of organisatie aangevraagd worden via digitaal loket dat onderaan deze pagina te vinden is. Dit gebeurt op initiatief van de vereniging zelf.

De aanvraag moet vergezeld worden van volgende bijlages:

Voor jumelage-activiteiten georganiseerd in zusterstad Cham:

  • Deelnemerslijst
  • Naam, adres en activiteit/doelstelling van de vereniging of instantie van de zusterstad waarmee de vereniging wil samenwerken
  • De schriftelijke uitnodiging van de vereniging uit zusterstad Cham
  • Een gespecifieerd en gedetailleerd programma van de reis
  • Een gedetailleerde begroting van de verwachte uitgaven en inkomsten met toelichting per budgetpost
  • Boekingsbewijs van de overnachting(en)

Voor jumelage-activiteiten georganiseerd in Zele:

  • Naam, adres en activiteit/doelstelling van de vereniging of instantie van de zusterstad waarmee de vereniging wil samenwerken
  • De schriftelijke bevestiging van de vereniging uit zusterstad Cham
  • De evenementenaanvraag in het evenementenloket van gemeente Zele

Afhandeling

Voor jumelage-activiteiten georganiseerd in zusterstad Cham wordt er een forfaitair bedrag van € 20,00 per deelnemende persoon per dag uitgekeerd met een maximum van € 2500,00 per vereniging. Er worden enkel groepsreizen betoelaagd vanaf 8 personen van minstens 2 en maximum 7 opeenvolgende dagen. Deze subsidie kan maar 1 maal om de 3 jaar verkregen worden door eenzelfde vereniging.


Voor jumelage-activiteiten georganiseerd in Zele in samenwerking met Cham wordt een forfaitair bedrag van € 250,00 vastgelegd. Deze subsidie kan maar 1 maal per jaar verkregen worden door eenzelfde vereniging.

Regelgeving

Het reglement omtrent deze subsidiëring is onderaan deze pagina te vinden. Door de inzending van een aanvraagdossier aanvaardt de vereniging uitdrukkelijk alle bepalingen en voorwaarden van onderstaand reglement na te leven. 

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP