Gemeente Gemeente Zele

Maatregelen coronavirus: Zelfstandigen in bijberoep

Gepubliceerd op  vr 19 mrt 2010

Als zelfstandige ondernemer in bijberoep kan je aanspraak maken op volgende maatregelen:

1. Vermindering van de sociale bijdragen

 Een zelfstandige betaalt elk kwartaal sociale bijdragen. Dit worden berekend op het netto belastbaar inkomen van het jaar zelf. Omdat dit pas twee jaar na de belastingaangifte officieel gekend is, betaal je eerst voorlopige bijdragen en daarna een herziening. De voorlopige bijdragen worden in principe berekend op basis van het netto belastbaar inkomen van het jaar zelf. Als je echter weet – vb. door de coronacrisis – dat je inkomen dit jaar lager zal liggen dan 2 jaar geleden, kan je de voorlopige bijdragen verminderen. Je moet dit aanvragen via het sociaal verzekeringsfonds voor de vervaldag voor dit kwartaal.

2. Uitstel van betaling van de sociale bijdragen (met voorwaarden)

Wie moeilijkheden heeft om de sociale bijdragen te betalen en voorlopige bijdragen betaalt die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep (berekend op een netto belastbaar inkomen van 13.993,78 euro per jaar) kan tot 15 juni een betalingsuitstel van één jaar aanvragen voor de voorlopige sociale bijdragen van het eerst en het tweede kwartaal van 2020 en voor de regularisatiebijdragen die op 31 maart 2020 betaald moeten zijn. Neem contact op met jouw sociaal verzekeringsfonds voor meer informatie.

3. Overbruggingsrecht (met voorwaarden)

In tegenstelling tot het klassieke overbruggingsrecht hebben zelfstandigen in bijberoep ook toegang tot het crisis-overbruggingsrecht op voorwaarde dat ze voorlopige sociale bijdragen betalen die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep (berekend op een netto belastbaar inkomen van 13.993,78 euro per jaar.

4. Vlaamse hinderpremie

Zelfstandigen in bijberoep komen enkel in aanmerking als je, omwille van de hoogte van je beroepsinkomen, gelijkaardige sociale bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep betaalt. 

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP