Gemeente Gemeente Zele

Zelf een evenement organiseren

Zelf een evenement organiseren in Zele? Lees hier alle informatie en vraag jouw evenement aan!

Wat is een evenement?

Een evenement is elke gebeurtenis waarbij een sociale of commerciële activiteit, muziek, kunst, cultuur, sport, religie, wetenschap of een combinatie van deze centraal staat en publiek toegankelijk is al dan niet mits het betalen van toegangsgeld. We spreken van een groot evenement als er meer dan 1000 personen verwacht worden.

Zelf een evenement organiseren?

Organiseer je een evenement in Zele, dan moet je het gemeentebestuur daar minstens 8 weken op voorhand van op de hoogte brengen. Indien je een groot evenement organiseert (> 1000 personen), moet deze aanvraag minstens 12 weken op voorhand gedaan worden. Gebruik het evenementenloket om jouw evenementenaanvraag in te dienen. Op deze pagina kan je in verschillende stappen een evenement aanvragen. Vul alles zorgvuldig in volgens de beschreven instructies.

Een evenementaanvraag
moet ingevuld worden voor ALLE evenementen buiten de reguliere of gewone werking. Je aanvraag wordt door team Vrije Tijd – Evenementen behandeld en vervolgens bezorgd aan het college van burgemeester en schepen, de politie, brandweer en technische diensten.

Het veiligheidsdossier dien je in te vullen als de veiligheidscel van oordeel is dat jouw activiteit bepaalde risico’s inhoudt. Na beoordeling van het evenement op basis van je ingevulde evenementenaanvraag wordt, indien van toepassing, het formulier voor het veiligheidsdossier opgestuurd.

Alle aanvragen voor het gebruik van gemeentelijk materiaal, accommodaties of infoborden dienen ten minste 4 weken voor de datum van de activiteit aangevraagd te worden via reservaties.zele.be of via het evenementenloket. Ga hiervoor naar het tabblad materialen.

Bij inname openbaar domein (voetpad, straat, plein,…) dien je ook een aanvraag in via https://app.eaglebe.com

Covidmaatregelen?
Gelieve voor jouw evenement de geldende covidmaatregelen na te volgen die op jouw evenement van toepassingen zijn. Hierbij volgen we de maatregelen die door de overheid bepaald worden.
Het college van burgemeester en schepen zal op basis van jouw aanvraag, en indien van toepassing jouw veiligheidsdossier, beslissen of jouw evenement wordt goedgekeurd.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP