Gemeente Gemeente Zele

Zelf iets organiseren?

Organiseer je een evenement in Zele? Dan moet je het gemeentebestuur hiervan 12 weken op voorhand op de hoogte brengen. Onderaan deze pagina vind je het digitaal evenementenformulier dat je zorgvuldig moet invullen volgens de beschreven instructies. Een evenement is elke gebeurtenis waarin een sociale of commerciële activiteit, muziek, kunst, cultuur, sport, religie, wetenschap of een combinatie van deze centraal staat en publiek toegankelijk is, al dan niet mits het betalen van toegangsgeld.

Procedure

Het evenementenformulier moet ingevuld worden voor alle evenementen buiten de reguliere of gewone werking. Sportwedstrijden, eetfestijnen, feestjes na wedstrijden,… zijn activiteiten binnen de gewone werking en vallen dus niet onder de categorie evenement.

Vul het formulier minstens 12 weken voor de aanvangsdatum van het evenement in. De Dienst Evenementen bezorgt het aan het college van burgemeester en schepenen, de politie, de brandweer en de technische diensten.

Een fuif organiseren?

Wens je een fuif of occasioneel feest te organiseren? Stuur dan een schriftelijke aanvraag naar het college van burgemeester en schepenen om de toelating te krijgen voor de organisatie en om sterke dranken te mogen serveren.

Vrijwilligersverzekering voor verenigingen

Om de vrijwilligers van je vereniging te verzekeren tijdens je activiteiten zijn er twee mogelijkheden:

 1. Abonnementspolis Gemeente Zele
  - dekt lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid
  - geen beperking op het aantal dagen of aantal vrijwilligers
  - je hoeft geen namenlijst door te geven, enkel het aantal vrijwilligers
  - de tegemoetkomingen liggen iets hoger dan bij de vrijwilligersverzekering van de
    Vlaamse Overheid.
  Lees onderaan de toelichting met betrekking tot de prijzen, modaliteiten, voordelen, ... ('Toelichting abonnementspolis vrijwilligers Gemeente Zele').

  Hoe polis aangaan?
  - Bij het aanvragen van een evenement vink je het voorziene vakje aan op het digitaal evenementenformulier (zie onderaan). Zo weet de gemeente dat je een verzekering zult aangaan.
  - Vul zelf het aanvraagformulier van Ethias in en bezorg het zelf rechtstreeks aan Ethias (zie downloads onderaan 'Aanvraagformulier Ethias abonnementspolis vrijwilligers Gemeente Zele').
  - Ethias neemt contact met je op voor de verdere afhandeling.
  - Betaal de premie rechtstreeks aan Ethias en bezorg een betalingsbewijs aan het gemeentebestuur (via evenementen@zele.be of Markt 50 te 9240 Zele).

  Aangifte bij schade

  - Lichamelijke schade: zie formulier onderaan
  - Burgerlijke aansprakelijkheid: stuur een mail naar 2173@ethias.be

 2. Vrijwilligersverzekering Vlaamse Overheid
  - dekt lichamelijke ongevallen, burgerlijke, buitencontractuele aansprakelijkheid en
    rechtsbijstand
  - dekking voor 100 mandagen
       > één mandag of vrijwilligersdag is de verzekering van één vrijwilliger
       > deze mandag is opgebruikt van zodra de vrijwilliger aan de slag gaat
          (ook al is dat maar voor een uurtje)
  - gratis

  Hoe polis aangaan?
  Neem een kijkje op https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/gratis-vrijwilligersverzekering/ om meer te weten te komen over hoe je deze verzekering kan aangaan.

Subsidie voor afvalcontainers IDM op je evenement

Als je met je vereniging lid bent van een adviesraad of erkend wordt door Gemeente Zele, kan je een subsidie aanvragen voor het gebruik van de afvalcontainers van IDM op je evenement. De gemeenteraad keurde op 24 mei 2018 het reglement goed waarin een tussenkomst wordt voorzien in de kosten voor het gebruik van containers op je evenement die IDM ter beschikking stelt. Ontdek er alles over via www.zele.be/subsidie-afvalcontainers-event.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP