Gemeente Gemeente Zele

Zele wil lokaal handelsapparaat structureel versterken

Gepubliceerd op  di 22 sep 2020
De voorbije maanden spaarden we kosten noch moeite om de impact van de coronacrisis op het lokale handelsapparaat te milderen. In de nasleep daarvan wil het bestuur de ambitie om de handelskern ook structureel te versterken, versneld waarmaken.

Schepen van lokale economie Jos Withofs: “Tijdens de crisismaanden ontstond de prille tendens om meer lokaal te winkelen. Het is nu de uitdaging om die blijvend te verankeren. Dat vraagt gerichte actie, creatieve communicatie en infrastructurele aanpassingen om starters aan te trekken, lokale handel te promoten, klantenbinding te versterken en het belevingskarakter in onze kern op te waarderen. Op die manier investeren we wat onze handelaars aan belasting betalen, ruimschoots terug in de handelskern.”

Coronasteun

De cadeaubon, de Shop&Win-actie, de terrasuitbreiding voor de horeca, de gratis veiligheidssignalisatie voor handelszaken, de online promoties, de sociale bon … De Zeelse gemeentekas en -medewerkers draaiden overuren om zoveel mogelijk Zelenaars ervan te overtuigen inkopen te doen in Zele. Met succes.

Schepen van lokale economie Jos Withofs: “Sinds het begin van de coronacrisis overleggen we elke week met de vertegenwoordigers van de middenstandsorganisaties en een aantal creatieve handelaars. Samen hebben we een mooi pakket aan steun- en promotiemaatregelen uitgewerkt, dat zijn effect niet heeft gemist.”

Withofs wil die ervaring nu omturnen tot een structureel partnerschap: “Het effect dat we bereikten op korte termijn zal snel weer wegebben als we nu niet verder kijken. We lezen in een voorlopig rapport van de FOD Economie over de economische gevolgen van de coronacrisis, dat de niet-uitgebouwde e-commerce en afstandsverkoop de achilleshiel van het Vlaamse handelsapparaat blijken te zijn. Een aantal Zeelse handelaars hebben daar tijdens de crisisweken succesvol mee geëxperimenteerd. Dat is alvast één van de sporen die we dringend verder moeten verkennen. Maar ook bijvoorbeeld de uitwerking van maatregelen om de handelskern aantrekkelijk te maken voor starters staat hoog op de agenda.”

Uitstel van betaling bedrijfsbelasting

Zele actualiseerde en hernieuwde eind 2019 haar bedrijfsbelasting. Dat hield in dat een indexeringsachterstal van 20 jaar werd weggewerkt. Waar voorheen niet iedereen een evenredige bijdrage betaalde, is dat nu wel het geval. Een benchmark maakte dat de Zeelse heffing het niveau van de ons omliggende steden en gemeenten niet oversteeg.

Intussen werd een formulier verstuurd om de informatie op te vragen die toelaat de belasting nadien correct te innen.

Het Zeelse gemeentebestuur is natuurlijk niet blind voor de gevolgen van de crisis op de Zeelse handelaars en bedrijven. Schepen van financiën Thomas Bauwens: “Om een crisis te beheren heb je middelen nodig. Die hebben we snel vrijgemaakt, ook al waren die vooraf onmogelijk te voorzien. We beantwoorden ook de UNIZO-oproep om 4 maanden extra uitstel van betaling van de bedrijfsbelasting te verlenen en zo liquiditeitsproblemen bij handelaars en bedrijven te voorkomen. We beseffen dat elke belasting zelfs met alle overheidssteun ongelegen komt, maar een faire bijdrage van zowel loontrekkenden als zelfstandigen aan de gemeentefinanciën blijft nodig. Deze crisis zal immers ook daarop een gevoelige impact hebben. We zullen nog meer dan anders oordeelkundig met de beschikbare middelen moeten omspringen. Bij de keuze voor bijkomende ondersteuningsmaatregelen moet rendement op lange termijn dan ook primeren op een eventueel beperkt financieel voordeel.”

Handelsapparaat duurzaam versterken

Zele reserveerde 165.000 euro aan crisismiddelen, specifiek voor de ondersteuning van haar handelsapparaat. Daarvan werd een eerste schijf geïnvesteerd in succesvolle koopkrachtverhogende maatregelen met een effect op korte termijn. Het resterende budget zal nu gebruikt worden voor structurele maatregelen die handelaars online meer zichtbaarheid geven en duurzame klantenbinding stimuleren.

Burgemeester Hans Knop: “Vooral jongeren kopen meer en meer online en kiezen voor het belevingskarakter van de grote shoppingcentra. Je kan dat betreuren, maar als we die tendens niet oppikken en er een antwoord op formuleren, kunnen we binnen 10 jaar definitief een kruis maken over onze handelskern. Dat laten we niet gebeuren. We leven in 2020. Het is hoog tijd voor nieuwe recepten waarbij samenwerking, digitalisering en beleving voorop staan. We gaan er alles aan doen om onze middenstandsorganisaties ervan te overtuigen samen met ons radicaal die weg in te slaan. Alleen als we zoveel mogelijk handelaars op één lijn krijgen om elkaar te versterken, maken we een kans. De komende jaren zet het gemeentebestuur daarvoor alles op alles.” 

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP