Gemeente Gemeente Zele

Zele verzet zich tegen proefopstelling Lokeren

Gepubliceerd op  vr 05 jul 2024
Zele erkent de noodzaak om het kruispunt Heikantstraat x Brandstraat x Wolfsakker veiliger te maken, maar drong steeds aan op een doordachte aanpak. Op 21/05/2024 werd daarover een akkoord bereikt: Lokeren en Zele zouden een gezamenlijke verkeerstudie uitvoeren in het najaar.

Die zou dan tot doel hebben om verschillende scenario’s uit te werken, effectenmetingen voor te bereiden en flankerende maatregelen te onderzoeken om eventuele negatieve effecten te minimaliseren. Lokeren blaast dit akkoord nu eenzijdig op.

Op 24/06/2024 besliste het Lokerse College van Burgemeester en Schepenen tot een proefopstelling op het betrokken kruispunt vanaf 1 augustus. Daardoor dreigt verkeer komend van de N47/E17 niet langer via die weg naar Zele te kunnen rijden. Nochtans wees Zele uitvoerig op de mogelijk negatieve effecten van de ingreep. Op informele pogingen om een nieuw overleg op te starten, werd niet ingegaan.

Burgemeester Hans Knop reageert verbolgen: “Buurgemeenten zijn eraan gehouden om maatregelen die grensoverschrijdende impact hebben in eerste instantie grondig te onderzoeken om vervolgens in overleg met alle betrokkenen tot besluiten te komen. Dat heet het zorgvuldigheidsbeginsel en – voor wat het waard is – goed nabuurschap.”

Zele heeft alvast de traditie om proefopstellingen en verkeersingrepen pas na grondig studiewerk door te voeren. Daarom maakte de gemeente de risico’s verbonden aan de door Lokeren voorgestelde ingreep over als basis voor de overeengekomen studieopdracht.

  • Nu al stellen zich in spitstijden problemen op de E17 afrit Lokeren. Wagens moeten er aanschuiven op de pechstrook om de afslag te nemen. Wanneer alle verkeer nu gedwongen wordt om linksaf de N47 te nemen, dreigt die wachtrij alleen maar groter te worden, met alle bijkomende gevaar van dien.
  • En ook voor de N47 dreigen bijkomende problemen. Die gewestweg is bijzonder congestiegevoelig in de spits. Daardoor is de bereikbaarheid van de Zeelse bedrijventerreinen nu vaak al problematisch en zoekt heel wat doorgaand verkeer alternatieve routes via het onderliggend wegennet doorheen de kern van Zele. De verkeersleefbaarheid in de Stokstraat en de Lange Akker, maar ook in de Sint-Antoniusstraat en de Ommegangstraat dreigt nog bijkomend onder druk te komen.
  • De problematiek van kruisend fietsverkeer dat gebruik maakt van fietssnelweg F413 dreigt nog toe te nemen als gevolg van een onophoudelijke stroom auto- en vrachtverkeer in en uit het Lokerse bedrijventerrein.

“We begrijpen dat Lokeren doorgaand verkeer wil weren op plaatsen waar het niet thuishoort. Dat principe hanteren wij ook. Maar oplossingen zijn geen oplossingen als ze gewoon het probleem verplaatsen. Met deze ingreep dreigt Lokeren de verkeersproblemen in haar bedrijventerrein gewoonweg af te wentelen op de woonkern van Zele. Dat is totaal respectloos”, stelt burgemeester Knop, “Er was nu eindelijk een plan van aanpak om samen naar oplossingen te zoeken. Dat dit zonder enige vorm van overleg gewoonweg overboord wordt gegooid, is ronduit onaanvaardbaar.”

Het Zeelse gemeentebestuur vroeg de gouverneur van Oost-Vlaanderen om een bemiddelende rol op te nemen. “We rekenen erop dat Lokeren zich opstelt als een betrouwbare gesprekspartner en deze woordbreuk ongedaan maakt”, besluit burgemeester Knop. “Indien niet, worden we gedwongen om verdere juridische stappen te ondernemen.”

Zele wijst er nog op dat het Lokerse collegebesluit gewag maakt van de invoering van de proefopstelling per 1 augustus, maar dat de signalisatie nu al werd aangebracht. Daar is met andere woorden geen wettelijke basis voor.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP