Gemeente Gemeente Zele

Zele schrapt Kerstmarkt, Nieuwjaarsreceptie en kleinschaligere activiteiten

Gepubliceerd op  do 25 nov 2021
De coronacijfers blijven jammer genoeg stijgen. Het Zeelse gemeentebestuur annuleert daarom al haar eigen publieksgerichte activiteiten en evenementen, zoals de Kerstmarkt en de Nieuwjaarsreceptie voor de bevolking, maar ook kleinschaligere activiteiten zoals workshops en lezingen.

“We moeten er niet flauw over doen”, licht burgemeester Hans Knop toe, “de coronacijfers gaan door het dak. In de laatste zeven dagen werden 341 nieuwe besmettingen geregistreerd, goed voor een incidentie van 1.598 besmettingen per 100.000 inwoners. Een dergelijke waarde hebben we in de eerdere golven nooit meegemaakt en de piek lijkt nog niet bereikt. De druk op het onderwijs en onze ziekhuizen is dan ook fenomenaal hoog.”
Het Federale Overlegcomité heeft om die redenen de veiligheidsmaatregelen aangescherpt, maar ook de gemeentelijke crisiscel heeft zich over de lokale situatie gebogen. De genomen besluiten hebben tot doel de professionele cultuursector, de horeca, de zorg, het onderwijs en de reguliere werking van onze verenigingen te beschermen. Om dat te doen lukken en een nieuwe lockdown te vermijden, is het (opnieuw) van het grootste belang om onze sociale contacten zoveel mogelijk te beperken.

“Zele schrapt dus de Kerstmarkt en de Nieuwjaarsreceptie, maar ook kleinschaligere activiteiten”, weet de burgemeester. “Ook de gemeentelijke activiteiten voor kinderen die gepland stonden tijdens de kerstvakantie worden geannuleerd. We duwen dus tijdens de kerstvakantie even op de pauzeknop in de hoop dat dit een positieve impact heeft op de situatie in de scholen. De enige uitzondering die we maken zijn de voorstellingen in De Wiek die doorgaan onder de geldende federale protocollen, met name CST-controle en mondmaskerplicht, ook in de zaal.”

Verenigingen melden activiteiten
De Zeelse crisiscel dringt er bij alle organisatoren, verenigingen en buurtcomités nadrukkelijk op aan om niet-noodzakelijke activiteiten en evenementen van recreatieve aard en bedoeld voor een breder publiek dan de eigen leden niet te laten doorgaan. Wie wel zinnens is om een dergelijke activiteit te organiseren, vragen we met aandrang om hiervan melding te maken via het evenementenloket (https://reservaties.zele.be > evenementen). Dit geldt ook voor kleinschalige buurtinitiatieven. Organisatoren zullen dan gecontacteerd worden om hun activiteit te bespreken. Indien alsnog wordt beslist om door te gaan met de activiteit, moet de naleving van alle mogelijke veiligheidsmaatregelen worden gegarandeerd (ventilatie, mondmaskerplicht, CST-controle en horecarichtlijnen bij het verbruik van eten of drinken …).

Zele vraagt ook opnieuw dat verenigingen besmettingen en quarantaines melden aan het gemeentebestuur, zodat in geval van nieuwe uitbraken snel kan geschakeld worden. Melden kan men aan de gemeentelijke noodplanambtenaar: brigitte.deneyer@zele.be.
“Op basis van deze regels namen we al contact met een aantal initiatiefnemers, verenigingen, adviesraden en scholen en vonden hen bereid om activiteiten te annuleren en/of uit te stellen”, gaat Hans Knop verder. “Dat zijn nooit vanzelfsprekende beslissingen. Ze getuigen van bijzondere verantwoordelijkheidszin.”

Fuiven
Fuiven en dansevenementen veilig organiseren conform de geldende regels is vrijwel onmogelijk. Het afdwingen van de mondmaskerplicht tijdens het dansen is voor geen enkele organisator haalbaar. Daarom raadt de gemeentelijke crisiscel het organiseren van fuiven expliciet af tot het einde van de periode waarin de federale maatregelen gelden (28/01/2022).
De gouverneur vaardigde alvast een verbod uit op het inrichten van publiek toegankelijke fuiven, feesten en evenementen met als hoofddoel het afspelen van (elektronisch versterkte) muziek en dansen, door organisatoren van wie dit niet tot de normale programmatie en opdracht behoort. Dit verbod geldt voorlopig tot 26 december.
“We zijn jammer genoeg genoodzaakt om weer even aan de rem te trekken”, besluit de burgemeester. “Gelukkig kan er in vergelijking met vorig jaar nog veel. Hoe cliché het intussen ook klinkt: we geraken hier door!”

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP