Gemeente Gemeente Zele

Zele roept Kansenplatform in het leven

Gepubliceerd op  ma 20 sep 2021
Zele roept het Kansenplatform in het leven om tegemoet te komen aan de versnippering in het aanbod aan sociale dienstverlening, hulpverlening en welzijnsorganisaties.


Al deze organisaties zetten zich dag in dag uit keihard in voor vele kinderen, jongeren en ouders, maar tegelijk merken we als lokaal bestuur dat het overzicht in het aanbod soms zoek is, zowel voor de doelgroep, als de aanbieders zelf.

Samen met vele partners willen we daarom in Zele een nieuw, sterk, positief en samenhangend verhaal schrijven waarbij we willen inzetten op maximale kansen voor kinderen en jongeren. Alle kinderen en jongeren, maar in het bijzonder kwetsbare gezinnen om welke reden ook (bv. armoede, ziekte, taal, culturele achtergrond …).

“Meer coördinatie en overleg tussen deze actoren moet ervoor zorgen dat men minder naast elkaar maar met mekaar werkt, dat men dubbel werk vermijdt en sneller naar elkaar kan doorverwijzen”, klinkt het. “Dit alles met uiteraard maar één doel: een sterk gezins- en kansenbeleid schrijven in onze gemeente en de meer kwetsbare gezinnen nog meer bereiken en ondersteunen.”

Structuur

Het Kansenplatform is een nieuw structureel netwerk en samenwerkingsverband waarvan de gemeente Zele de regiefunctie zal opnemen. Het volledige netwerk met alle partners zal twee keer per jaar samenkomen, een stuurgroep met interne medewerkers meermaals en vijf themawerkgroepen met geëngageerde partners en sleutelfiguren – respectievelijk rond kind, jeugd, taal, vrije tijd en werk – vergaderen minimaal vier keer per jaar met het oog op een beter en sterkere samenwerking. Samen gaan ze een engagement aan om een gedegen groei- en kansenplan uit te werken met concrete actiepunten.

Partners en actoren

Het Kansenplatform zal heel wat actoren en partners verenigingen onder leiding van directeur Leven en Welzijn, Justine Helaers:
• Interne gemeentelijke diensten: Team Sociale dienst (OCMW), Team Samenleven (oa. Huis van het Kind – ROTZ), Team Vrije Tijd en Beleven, bibliotheek …
• Externe organisaties zoals professionele partners (bv. scholen, CLB, REVA, Kind & Gezin, Jeugdhuis Juvenes, …) en vrijwilligersorganisaties (bv. De Schooltas, Welzijnsschakel, Gezinsbond, …)
• Sleutelfiguren of ervaringsdeskundigen

Kansen creëren

Het uiteindelijke doel is kansen creëren en drempels wegnemen voor (kwetsbare) kinderen en jongeren, zodat zij zich maximaal op persoonlijk vlak kunnen ontwikkelen en tegelijk optimaal kunnen deelnemen aan de samenleving. De aandacht van het platform richt zich bijgevolg tot kinderen (0-12 jaar) en jongeren (12-24) uit kwetsbare gezinnen, maar ook tot de ouders, net in functie van hun rol als ouder bij de opvoeding en ontwikkeling van hun kind.

Neem een kijkje op ons YouTube-kanaal voor meer informatie.
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP