Gemeente Gemeente Zele

Zele is een Goe Gespeeld!-gemeente

Gepubliceerd op  ma 23 okt 2023
Op 28 september keurde de Gemeenteraad het Goe Gespeeld!-charter goed. Een Goe Gespeeld!- gemeente is een gemeente die werk maakt van een positief speelklimaat. Een gemeente waar er ruimte is, zowel mentaal als fysiek, voor kinderen en jongeren om zichzelf te zijn en volop te kunnen spelen.


Het charter ‘Spelen is een kinderrecht’ bevat acht beloftes, acht vuistregels die we als gemeente
willen nastreven om tot een écht positief speelklimaat te komen:

• kinderen spelen overal in de openbare ruimte
• kinderen spelen in het groen
• spelen is geen overlast
• kinderen kunnen zich veilig verplaatsen
• er is voldoende speelruimte voor georganiseerd jeugdwerk
• lokale beleidsmakers creëren een verdraagzaam klimaat ten aanzien van spelende kinderen
• elke beleidsmaatregel houdt rekening met de impact op kinderen en jongeren
• kinderen ontwerpen mee de openbare ruimte

Dit charter helpt ons om beslissingen zo af te wegen dat speelkansen voor kinderen en jongeren steeds op één staan!

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP