Gemeente Gemeente Zele

Zele geeft kinderopvang een duwtje in de rug

Gepubliceerd op  ma 31 okt 2022
Ook de kinderopvangsector heeft het de laatste maanden en jaren bijzonder zwaar en moeilijk. Te weinig opvangplaatsen voor kinderen van jonge ouders, te weinig kinderbegeleiders op de arbeidsmarkt, te weinig middelen om kwaliteit van kinderopvang te blijven garanderen qua personeel of materiaal.

Bovendien doen de actuele berichten in media (onthaalouders en crèches die stoppen of moeten sluiten, te hoge werkdruk door de hoge kind-ratio, stijgende energieprijzen …) er ook geen deugd aan om de kinderopvangsector op een positieve manier in de kijker te zetten. Dit is echter een algemene maatschappelijke tendens die ook duidelijke merk- en voelbaar is in Zele. 

Vanuit dié zorg, en het engagement voor een sterk gezins- en kansenbeleid in Zele, heeft het lokaal bestuur in Zele haar regiefunctie opgenomen om samen met de leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) te bekijken welke acties er op lokaal niveau nodig zijn om de kinderopvanginitiatieven in Zele te  ondersteunen waar mogelijk en nodig. Er kwamen verschillende acties uit deze gezamenlijke brainstorm waarmee het lokaal bestuur verder aan de slag ging.

Toelage maal vier

Een eerste belangrijke actie is om de gemeentelijke toelage voor kinderopvang baby’s en peuters aanzienlijk te verhogen binnen het voorziene budget. Zo werd tijdens de gemeenteraad van 27 oktober 2022 het aangepast steunreglement voor de kinderopvang voor baby’s en peuters goedgekeurd waarin de gemeentelijke toelage wordt verviervoudigd. Concreet kan een groepsopvang voortaan jaarlijks een toelage aanvragen van 400 euro. De toelage voor gezinsopvang werd vastgelegd op 300 euro per jaar.

Kinderopvang is een belangrijke partner binnen ons Gezins- en Kansenbeleid voor vele jonge Zeelse gezinnen, en is tegelijkertijd ook een belangrijke hefboom in de strijd tegen kinderarmoede. Dit financieel duwtje in de rug is dus meer dan welkom om jaarlijks te kunnen blijven investeren in voldoende, veilig kwaliteitsvol, educatief-, spel-, lees- en/of verzorgingsmateriaal wat de leer- en ontwikkelingskansen voor baby’s en peuters in de kinderopvang in Zele enkel ten goede komt. Bovendien willen we op deze manier ook starters van een nieuw kinderopvanginitiatief in Zele een financieel duwtje in de rug geven.

Daarnaast wordt ook samen met de kinderopvangpartners gewerkt aan een lokale campagne om de kinderopvang in de gemeente positief in de kijker te zetten, en zo meer mensen te overtuigen om  voor een job in de kinderopvang te kiezen.

Tijdens de Week van de Kinderopvang werd tot slot ook een ontmoetingsmoment georganiseerd voor alle kinderbegeleiders in Zele om hen uitdrukkelijk te bedanken voor het fantastische werk dat ze dagelijks leveren voor veel kinderen, ouders en gezinnen in de gemeente.  

Wie interesse heeft om een kinderopvang te starten of onthaalouder te worden in Zele, mag contact opnemen met Team Samenlevingsopbouw via samenleven@zele.be of 052 45 98 16.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP