Gemeente Gemeente Zele

Zele en Berlare ta(c)kelen asociaal rijgedrag

Gepubliceerd op  wo 20 nov 2019
In samenspraak met het parket van Oost-Vlaanderen voeren Zele en Berlare een retributiereglement in voor wagens die omwille van asociaal gedrag door de politie uit het verkeer worden gehaald. De betrokkene kijkt aan tegen een retributie, een tijdelijke inbeslagname en een vervolging.


Op 14 april 2019 vloog een zware SUV uit de bocht op de Lokerenbaan in Zele. 2 woningen
werden zwaar beschadigd. De bewoners van de betrokken woningen bleven gelukkig ongedeerd. De chauffeur van de wagen bleek onder invloed van alcohol en reed te snel.


Voor Zeels burgemeester Hans Knop was de maat vol: “Zele kampt al veel te lang met asociaal en roekeloos rijgedrag. Het is een kwestie van tijd voor er onschuldige slachtoffers vallen.” Op zijn initiatief werd onmiddellijk na het ongeval de zoektocht ingezet naar instrumenten om
krachtdadiger te kunnen optreden.


In eerste instantie werden de mogelijkheden voor bestuurlijke inbeslagname van wagens naar
Mechels en Antwerps model onderzocht. Het parket van Oost-Vlaanderen oordeelde evenwel dat
die aanpak onvoldoende juridisch robuust was, maar toonde zich bereid om in samenwerking metchet politiekorps van de politiezone Berlare-Zele een alternatief uit te werken.
Dat komt er nu onder de vorm van een omzendbrief ‘asociaal gedrag in het verkeer’ die alle
politiezones in Oost-Vlaanderen toelaat sneller wagens te immobiliseren.


De gemeentebesturen van Zele en Berlare koppelen daar een eigen retributiereglement aan, dat er voor zorgt dat wagens die door de politie uit het verkeer worden gehaald, meteen worden getakeld.


Burgemeester Hans Knop: “Wanneer het parket na contact met onze politiemensen oordeelt dat
een voertuig uit het verkeer moet worden gehaald, wordt een wielklem aangebracht. Ons
retributiereglement bepaalt dat wagens met een wielklem geen plaats hebben op de openbare weg en automatisch worden getakeld.”

De gebruiker van het voertuig – of wanneer die niet betaalt de houder van de nummerplaat of de eigenaar – draait op voor de kosten van de takeling en de stalling van het voertuig. Afhankelijk van het moment van de takeling gaat het om een bedrag van 475 euro tot 525 euro. Het voertuig wordt in beslag genomen tot het parket de wagen weer vrijgeeft. Indien dit langer dan 14 dagen duurt, loopt de stallingskost voor het voertuig verder op. Daarbovenop garandeert het parket ook de vervolging in de politierechtbank.


Burgemeester van Berlare, Katja Gabriëls, legt de regeling eveneens ter goedkeuring voor aan
haar gemeenteraad: “Ook in Berlare worden we te vaak geconfronteerd met roekeloos rijgedrag. Deze aanpak geeft ons politiekorps de mogelijkheid om binnen de ganse politiezone krachtdadig op te treden.”

Beide burgemeesters dringen wel aan op realiteitszin: “Het blijft zaak om asociaal rijgedrag ook
onomstotelijk te kunnen vaststellen. Een telefoontje op zich volstaat daarbij natuurlijk niet, maar aangezien onze politiemensen niet overal tegelijk kunnen zijn, zijn meldingen van onze inwoners erg belangrijk. Onze politiemensen onderzoeken die altijd. Indien ze onvoldoende blijken om tot verbalisering over te gaan, worden ze toegevoegd aan een dossier. Wanneer een wagen die herhaaldelijk werd geseind omwille van asociaal gedrag, uiteindelijk toch wordt gevat, kan dit dossier een rol spelen in de verdere vervolging van de betrokken chauffeur.”


Hans Knop: “Met deze versterkte politionele aanpak, de oprichting van een volwaardig
verkeersteam binnen de politiezone en infrastructurele ingrepen waar nodig, binden we de strijd
tegen asociaal verkeersgedrag aan.”

 
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP