Gemeente Gemeente Zele

Zele adviseert negatief in dossier Storm-windturbines

Gepubliceerd op  do 27 apr 2023
Zele is door zijn ligging langs de E17 een gegeerde zoekzone voor het inplanten van windturbines. De gemeente telt er al 12 op haar grondgebied. Het gemeentebestuur geeft nu negatief advies voor de inplanting van een nieuwe turbines.

“Voor alle duidelijkheid: dit is geen NIMBY-reactie. Windenergie is een belangrijk deel van de energiemix van de toekomst en Zele heeft daarin een rol te spelen, maar de manier waarop dit in Vlaanderen wordt aangepakt is echt niet meer te verantwoorden”, klinkt het.

Voor de inplanting van windturbines heeft het gemeentebestuur louter een adviesfunctie. Verder wordt alles op hoger niveau beslist.

“Er is een strategie nodig die de gemeentegrenzen overstijgt om de brede energie-uitdaging aan te gaan, dat spreekt voor zich. Alleen is er nu totaal geen sprake van enige coördinatie. Ontwikkelaars zoeken een stuk grond, bieden de eigenaar daarvan een pak geld en gaan hun gang. Of die turbine dan op de meest efficiënte manier is ingeplant met het oog op verdere ontwikkeling of bescherming van de open ruimte, of met maximale zorg voor de omwonenden, is nauwelijks van tel”, meent burgemeester Knop. “Vaak organiseren projectontwikkelaars inderhaast een infovergadering voor de buurt. Niemand weet wie er wel of niet is uitgenodigd. Er wordt gegoocheld met cijfers over slagschaduw en geluidsoverlast om mensen vervolgens te paaien met een vorm van financiële participatie. En daar stopt het dan. Hoe dit tot draagvlak moet leiden in een dossier dat zo belangrijk is voor onze toekomst, is mij een raadsel.”

Zele benadrukt de nood aan windenergie, zij het niet ten koste van alles: “Dit zou zoveel meer moeten zijn dan een louter economisch verhaal, maar voor de ontwikkelaars gaat het om veel geld. De meeste gemeenten hebben zelf niet de mankracht, noch de knowhow om op te boksen tegen dat geweld. En Vlaanderen kijkt – hoe belangrijk ook – alleen naar zijn energiedoelstellingen. Daardoor is onze leefomgeving gewoonweg vogelvrij verklaard.” 

Om die reden adviseert het Zeelse gemeentebestuur nu negatief.

"De impact van dergelijke megaprojecten op zowel mens als ruimte wordt onderschat. Dit vraagt meer zorg en coördinatie. Het is hoog tijd dat Vlaanderen daarin verantwoordelijkheid opneemt. Indien niet wordt de kloof tussen de Wetstraat en de Dorpsstraat ook in dit dossier stilaan onoverbrugbaar en gaan we naar een totale blokkage”, verduidelijkt Knop.

Zele pleit in haar advies dan ook voor een moratorium op de open ruimte tot de hogere overheid haar zaken op orde heeft: Een Europese richtlijn verplicht Vlaanderen om haar regelgeving voor de inplanting van turbines aan te passen. Wacht dan tenminste met vergunnen tot je huiswerk af is. Hoe kan je nu nog uitleggen dat je een project volgens oude normen vergunt, terwijl datzelfde project binnen een paar maanden de toets misschien niet meer doorstaat?

Zele verwijst ook naar het studieproject Energielandschap Waasland 2050. Dat heeft tot doel een ruimtelijke energievisie te ontwikkelen voor de ganse streek. Het provinciebestuur werkt dan weer aan een Beleidsplan Ruimte Oost-Vlaanderen. De resultaten van deze projecten worden verwacht op korte termijn.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP