Gemeente Gemeente Zele

Zeels mobiliteitsplan onder de loep

Gepubliceerd op  vr 11 okt 2019
Net als heel wat andere verstedelijkte gemeenten worstelt Zele met haar verkeer. Voetgangers en fietsers voelen zich vaak onveilig. Hoog tijd om uit te zoeken hoe het anders kan. Een mobiliteitsstudie moet ons helpen om onze gemeente veilig te maken. De komende maanden bouwen we daarom aan:

1. Een verkeerscirculatieplan ...

… dat vertrekt vanuit het STOP-principe (Stappers en Trappers eerst, dan Openbaar vervoer en dan de Personenwagen). Het geeft aan hoe we de verkeersstromen best door de Zeelse straten leiden om fietsers en wandelaars de nodige veiligheid te garanderen, snelheid te remmen en doorgaand vervoer te dwingen de omleidingswegen te gebruiken. Veilige schoolomgevingen en een autoluwe winkelkern zijn eveneens belangrijke uitgangspunten.


2. Een parkeerplan ...

… biedt antwoorden op de steeds toenemende parkeerdruk door het almaar groeiend aantal auto’s. Door uit te kijken naar locaties voor buurt- en randparkings en halen we stilstaande wagens van onze pleinen en wegen en creëren we ruimte. Combinaties met betalend parkeren, bewonerskaarten en kortparkeren worden onderzocht op hun werkbaarheid.


3. Een fietsplan ...

… tekent snelle, comfortabele en veilige fietsverbindingen uit tussen het centrum en de Zeelse wijken. De evolutie naar een heuse fietsgemeente vraagt, naast degelijke fietspaden, ook investeringen in kwalitatieve fietsstallingen. Door sensibilisering willen we ervoor zorgen dat Zelenaars voortaan van kinds-been af voor de fiets kiezen als eerste vervoersmiddel binnen de gemeente.


Participatie

De rode draad doorheen het studieproject en de uitvoering van de plannen nadien, is participatie. Dit voorjaar organiseerden we al klankbordgroepen om zoveel mogelijk Zelenaars de kans te geven mee te denken over de toekomst van Zele. De vele mobiliteitsideeën die we aangereikt kregen, vormen nu de inspiratie voor deze studieopdracht. Maar daar eindigt ons participatietraject niet. Omdat veranderingen in het verkeer iedereen aanbelangen, krijgt het studiebureau de uitdrukkelijke opdracht om jullie zoveel mogelijk te betrekken bij het studiewerk. Op die manier kunnen we snel keuzes maken en de plannen vlot uitvoeren.

Meer info

052 45 98 39 | verkeer@zele.be

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP