Gemeente Gemeente Zele

Zeels Mobiliteitsplan

Het mobiliteitsplan Zele is het resultaat van een aantal studies waar een langetermijnvisie en een actieplan op korte, middellange en lange termijn aan gekoppeld wordt.

Deze studies vormen de basis voor een duurzaam mobiliteitsbeleid en worden op regelmatige basis geëvalueerd en aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen en evoluties.

In de beleidsnota en het actieplan werden de acties en de klemtonen met betrekking tot mobiliteit voor Zele vastgelegd voor de komende jaren.

Deze beleidsnota is een document dat conform werd verklaard door de Provinciale Auditcommissie, eind 2012.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP