Gemeente Gemeente Zele

Wilsverklaring euthanasie

Elke handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige kan zijn wil over het levenseinde en zijn eventuele weigering van medische zorg uitdrukken in een zogenaamde wilsverklaring.

Euthanasie kan alleen worden uitgevoerd als de patiënt:

 • lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening
 • niet meer bij bewustzijn is
 • en deze toestand onomkeerbaar is.

Voorwaarden

Een wilsverklaring is geldig als ze:

 • opgesteld is volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier;
 • de opgestelde wilsverklaring is vijf jaar geldig en moet daarna worden hernieuwd;
 • opgesteld is in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden. Beide getuigen moeten de wilsverklaring mee ondertekenen.

De wilsverklaring moet worden opgesteld in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.

U kunt in de wilsverklaring één of meer vertrouwenspersonen aanwijzen die, als het zover is, de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt.

De wilsverklaring moet worden gedateerd en ondertekend door de opsteller, de getuigen en de eventuele vertrouwenspersonen.

De geldigheid hangt af van de datum van verklaring:

 • Verklaringen gedateerd vanaf 2 april 2020 blijven onbeperkt geldig.
 • Verklaringen gedateerd tot en met 1 april 2020 blijven slechts geldig voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van verklaring. U kunt verklaringen met beperkte geldigheid altijd omzetten naar een nieuwe verklaring van onbeperkte duur.

De wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken.

Prijs

De registratie van de wilsverklaring euthanasie is gratis.

Afhandeling

Als je dat wilt, kan je ook een exemplaar van de wilsverklaring laten registreren bij Team Burgerschap, maar dit is niet verplicht.

Als je een exemplaar van de wilsverklaring wilt laten registreren, heb je de volgende documenten nodig:

 • Ondertekend formulier voor een wilsverklaring
 • Identiteitskaart van de persoon die de wilsverklaring aanvraagt
 • Kopie identiteitskaarten van de getuigen

Regelgeving

De Federale Controle- en Evaluatiecommissie waakt over de correcte toepassing van de euthanasiewet. Deze commissie gaat na of de euthanasie is uitgevoerd onder de voorwaarden en volgens de procedure bepaald door de wet. Op de website van de FOD Volksgezondheid vind je meer info over de werking van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie.

Wat meebrengen?

 • Ondertekend formulier voor een wilsverklaring.
 • Identiteitskaart van de persoon die de wilsverklaring aanvraagt.
 • Een kopie van identiteitskaart van de 2 getuigen.
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP