Gemeente Gemeente Zele

Wilsverklaring euthanasie

Elke handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige kan zijn wil over het levenseinde en zijn eventuele weigering van medische zorg uitdrukken in een zogenaamde wilsverklaring. Dit kan voor het geval hij niet meer in staat is om zijn wil duidelijk kenbaar te maken, bijvoorbeeld door een onomkeerbare coma. De strikte voorwaarden zijn vastgelegd op 28 mei 2002 in de Wet betreffende de euthanasie.

Voorwaarden

Een wilsverklaring is geldig als ze:

  • opgesteld is volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier;
  • de opgestelde wilsverklaring is vijf jaar geldig, deze dient na vijf jaar te worden hernieuwd;
  • opgesteld is in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden. Beide getuigen dienen de wilsverklaring mee te ondertekenen.

Je kan, als je dit wenst, een aantal vertrouwenspersonen vermelden op het formulier, die als het zover is de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt. Ook de vertrouwenspersonen moeten het formulier ondertekenen.

Procedure

 Het formulier voor wilsverklaring kan je:

Prijs

De registratie van de wilsverklaring euthanasie is gratis.

Afhandeling

De dienst Burgerlijke Stand registreert de wilsverklaring euthanasie in de databank van de FOD Volksgezondheid. Die wilsverklaring kan op ieder ogenblik herzien of ingetrokken worden en blijft slechts geldig voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van verklaring. De indiener moet hier wel zelf over waken. De herbevestiging gebeurt op dezelfde wijze als de eerste indiening d.m.v. een nieuwe verklaring.

Wat meebrengen?

  • Ondertekend formulier voor een wilsverklaring.
  • Identiteitskaart van de persoon die de wilsverklaring aanvraagt.
  • Een kopie van identiteitskaart van de 2 getuigen.
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP