Gemeente Gemeente Zele

Wie is er vatbaar voor radicalisering?

Wie is er nu het meest vatbaar voor radicalisering? Zijn er bepaalde mensen die meer vatbaar zijn? Het antwoord is eenvoudig: iedereen kan ten prooi vallen aan dit proces. Ongeacht de gezinssituatie, etniciteit, religie of welke sociale factor ook. Toch zijn er een aantal kenmerken die terugkomen bij de meeste geradicaliseerde personen.

  • Relatief jonge mensen: de leeftijdscategorie varieert tussen 15 en 30 jaar. De puberteit en jongvolwassenheid is een periode van veel vragen en onzekerheden. Dit wordt nog eens aangedikt door de heftige emoties die voorkomen in deze ontwikkelingsfases.
  • Verwrongen identiteitsontwikkeling: tijdens de puberteit en jongvolwassenheid verloopt de zoektocht naar de eigen identiteit moeizaam en problematisch. Het individu ligt in de knoop met zichzelf en heeft moeite met de sociale verwachtingen. Bij personen met een vreemde origine is er sprake van een hybride identiteit: het individu zit tegelijk in de religieuze cultuur, etnische cultuur en autochtone cultuur. Dit maakt de identiteitsontwikkeling extra moeilijk.
  • Problematische thuissituatie: gescheiden ouders, afwezige vader, gewelddadige ruzies e.d. zorgen voor psychologische problemen. De jongeren raken hierdoor verzwakt en minder weerbaar voor radicaliseringsprocessen.
  • Socio-economische achterstelling: armoede, werkloosheid en geen diploma zorgen voor een gebrek aan maatschappelijke perspectieven waardoor de toekomst er permanent somber uitziet. Dit gebrek aan hoop in de toekomst frustreert hen waardoor ze vatbaar zijn voor valse verhalen van radicale ideologieën.

Let wel op, niet iedere geradicaliseerde komt uit een problematisch gezin of heeft geen diploma. Er zijn er ook bij die op avontuur willen in oorlogsgebied. Anderen maken een trauma mee en slaan plots over tot radicale gedachten. Er is dus geen duidelijke lijn terug te vinden. Iedereen kan vatbaar zijn.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP