Gemeente Gemeente Zele

Wettelijk samenwonen

Twee personen die samenwonen en een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor de ambtenaar van hun gemeente, zijn wettelijk samenwonend. De registratie geeft een zekere juridische bescherming.

Twee personen die in België een woning delen, kunnen wettelijk samenwonen. Dat geldt niet alleen voor heteroseksuele of homoseksuele partners. Je kan ook wettelijk gaan samenwonen met familieleden zoals broers, zussen, ouders of kinderen of met iemand anders.

Voorwaarden

  • Juridisch bekwaam zijn om een contract af te sluiten;
  • Ongehuwd zijn;
  • Geen wettelijk samenwonen hebben aangegaan met iemand anders;
  • Beide partners zijn ingeschreven op hetzelfde adres in de gemeente waar je het wettelijk samenwonen wenst aan te gaan.

Als je de Belgische nationaliteit niet hebt en/of niet in België woont, zijn er nog bijkomende voorwaarden. In dit geval neem je best contact op met ons.

Procedure

Om wettelijk te kunnen samenwonen, moet je een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen bij de ambtenaar van de gemeenschappelijke woonplaats. De ondertekening gebeurt door beide partners (geen volmacht mogelijk).

Je kan ook attesten aanvragen via 'Mijn dossier'. Je surft hiervoor naar volgend adres: https://mijndossier.rrn.fgov.be. Voor toegang tot jouw gegevens heb je een elektronische identiteitskaart nodig en moet een kaartlezer geïnstalleerd zijn. Je zal ook jouw pincode moeten invoeren.

Prijs

Gratis

Wat meebrengen?

De beide partners die een wettelijk samenwonen wensen af te sluiten moeten in het bezit zijn van hun identiteitskaart.

Meer info

Een bewijs van wettelijk samenwonen kan je op verschillende manieren aanvragen:

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP