Gemeente Gemeente Zele

Rioleringswerken Bosstraat-Wezepoel

Het project ‘Aansluiting Bosstraat-Wezepoel’ voorziet in de aanleg van een gescheiden rioolstelsel. Het afvalwater van de omgeving Bosstraat en Wezepoelstraat, alles samen ongeveer 300 woningen, wordt aangesloten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Zele.

Dit project bestaat uit twee grote delen:

 • De riolerings- en wegeniswerken in de Bosstraat, vanaf het kruispunt met Heikant tot het kruispunt met de Lichterik. Aquafin neemt dit deel voor zijn rekening.
 • De inzameling van het afvalwater in de rest van de Bosstraat, de Wezepoelstraat en delen van de zijstraten Gaverstraat, Hoogstraat en Vlietstraat. Dit is het aandeel van de gemeente Zele.

Het afvalwater wordt afgevoerd richting Heikant. Het afvalwater kan niet volledig gravitair (van hoog naar laag) worden afgevoerd. Daarom voorzien we twee pompstations:

 • Een ter hoogte van Lichterik
 • Een ter hoogte van de Vlietstraat

Het regenwater wordt over het hele project verspreid naar de nabije grachten/waterlopen.

Gemeente Zele maakt van de gelegenheid gebruik om de bovenbouw volledig te vernieuwen. De nadruk ligt daarbij op een veilige schoolomgeving in de Bosstraat, maximaal fietscomfort, snelheidsremming en het weren van doorgaand verkeer.

Kerngetallen ivm het project:

 • totale lengte van het project: ± 5,7 km
 • ± 7,2 km nieuw aan te leggen riolering (RWA + DWA)
 • 650 IE (inwonersequivalenten) die door dit project bijkomend worden aangesloten op het zuiveringsstation
 • Kostprijs: €8.623.275,00 (excl. BTW)
  Met steun van Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid.

Nutswerken

Sinds 15 juli 2020 zijn de voorbereidende nutswerken gestart (vernieuwing kabels en leidingen voor gas, water, elektriciteit en telecommunicatie). De werken zullen ongeveer een jaar duren. De werken werden gestart vanaf het kruispunt Heikant/Bosstraat en schuiven stelselmatig op richting Wezepoelstraat tot en met het kruispunt Dries-Eekstraat.

Tijdens de werken geldt eenrichtingsverkeer. Het verkeer zal enkel mogelijk zijn richting Heikant.

Planning nutsleidingen

Aanleg hoofdleidingen:

 • Startdatum: 4 augustus 2020
 • Uitvoering: gemiddeld 300 meter per dag
 • De aanleg van nutsleidingen volgt dezelfde fasering als de rioleringswerken:
  • Fase 1 + fase 2: Heikant – Bosstraat schoolomgeving – Vlietstraat (driehoek) -> 8 weken
  • Fase 3 + 4: Vlietstraat -> 3 weken
  • Fase 5: vanaf Vlietstraat nr 12 tot Hoogstraat -> 4 weken
  • Fase 6: Hoogstraat -> 2 weken
  • Fase 7: Bosstraat tussen Hoogstraat en Gaverstraat -> 1 week
  • Fase 8: Gaverstraat -> 2 weken
  • Fase 9: Bosstraat tussen Gaverstraat en Lichterik -> 5 weken
  • Fase 10: Bosstraat tussen Gaverstraat en Lichterik + Lichterik -> 4 weken
  • Fase 11: Wezepoelstraat + Bosstraat (driehoek) + kruispunt Lichterik -> 5 weken
  • Fase 12: Wezepoelstraat tussen Bosstraat en Driesstraat -> 3 weken
  • Fase 13: Kruispunt Wezepoelstraat – Dries-Eekstraat -> 3 weken
  • Fase 14: Wezepoelstraat van Lichterik t.e.m. kruispunt met Zakstraat -> 4 weken

Overkoppelen aansluitingen/aftakkingen

 • Is afhankelijk van de kwaliteitscontrole en technische proeven.
 • Volgt gefaseerd na indienstname van de hoofdleidingen.
 • De aftakkingen/aansluitingen van De Watergroep en Fluvius worden door dezelfde aannemer uitgevoerd
 • De exacte datum zal kort voor de effectieve uitvoering nog worden gecommuniceerd.
 • Telenet en Proximus maken gebruik van een eigen aannemer voor de overkoppeling van de aftakkingen en staan bijgevolg zelf in voor de coördinatie hiervan.

Wateronderbreking en ondrinkbaarheid: Tijdens de werken kan er een wateronderbreking met tijdelijke ondrinkbaarheid van het drinkwater plaatsvinden. Je wordt hiervan nog vooraf schriftelijk op de hoogte gebracht.

Overkoppelingen: Bij de overkoppeling van jouw woning op de nieuwe leiding moeten wij mogelijk in de woning zijn. In dat geval zal De Watergroep hiervoor contact met je opnemen.


Riolerings- en wegeniswerken

Startdatum: 18 oktober 2021;
Uitvoeringstermijn: 350 werkdagen;

Voor de gedetailleerde info over de fasen van de werken verwijzen we jullie door naar de website van Aquafin (projectnummer 23020). Op deze webpagina kan je ook inschrijven voor een digitale nieuwsbrief over de werken.


Afkoppeling regen- en afvalwater op privaat terrein

De eigenaars van de woningen langs het tracé van de werken moeten het regenwater afkoppelen van het afvalwater. 

 • Wanneer in de openbare weg een openbare riolering is aangelegd, MOET het huishoudelijk afvalwater (keuken, badkamer, wc, …) geloosd worden in de openbare riolering (DWA).
 • Regenwater MAG aangesloten worden op de openbare riolering (RWA), maar wordt bij voorkeur zoveel mogelijk vastgehouden op het perceel via opvang voor hergebruik (regenwaterput/ton), infiltratie of buffering.

Een afkoppelingsdeskundige heeft de eigenaars intussen geadviseerd over hoe deze afkoppeling het best gebeurt. Je kan hiervoor het filmpje 'Afkoppelingsdeskundige' onderaan bekijken.

Nog geen bezoek gehad? Neem contact op met Studiegroep IRTAS (03 780 54 06 – afkoppeling@irtas.be)

 

Hinder door werken aan uw deur?

Dan kunt u een hinderpremie aanvragen bij het Agenschap Innoveren en Ondernemen.


Meer info

Omdat we het belangrijk vinden dat je duidelijk geïnformeerd bent, sommen we hieronder een aantal kanalen op waar je terecht kunt met je vragen.

Voor de nutswerken

De werken aan waterleiding, elektriciteit, gas en telecommunicatie worden gecoördineerd door De Watergroep.

Vragen tijdens de werken aan de nutsleidingen?

 • Kom naar het vragenuurtje. Tijdens de werken is er elke woensdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur een vragenuurtje in de werfkeet.
  Je vindt de werfkeet op de hoek Heikant - Rechte Heistraat (naast de glascontainer).
 • Tijdens het vragenuurtje kan je jouw vragen over het verloop van de werken stellen aan de toezichter van De Watergroep en de verantwoordelijke van de aannemer.
 • Drop jouw vraag in de postbus. Geraak je niet op het vragenuurtje? Aan de werfkeet hangt een brievenbus waar je jouw vragen en/of opmerkingen kunt posten.

Contactgegevens:

 • Fluvius
  Contactpersoon: Franky Hofman – 0470 50 33 37
 • Proximus – 0800 55 800
 • Telenet – 015 66 66 66


Voor de rioleringswerken

Vragen tijdens de rioleringswerken?

 • Contactcenter Aquafin (vermeld projectnummer 23020):
 • Contact gemeente:
 • Contact aannemer Besix Infra NV:
  • Werfleider : Louis Six : 0497/520 588
  • Werfbureel: rechtover de kerk Zele-Heikant

Downloads

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP