Gemeente Gemeente Zele

Rioleringswerken Bosstraat-Wezepoel

Gemeente Zele en Aquafin bereiden momenteel de uitvoering voor van het project ‘Aansluiting Bosstraat-Wezepoel’ in Zele.

Wat houden de werken in?

Met deze werken willen de gemeente Zele en Aquafin het afvalwater van ongeveer 650 inwoners uit Zele, dat nu nog rechtstreeks in de grachten en waterlopen belandt, aansluiten op het rioleringsnet.Om dit te realiseren zal Aquafin in de Bosstraat, vanaf het kruispunt met Heikant tot aan het kruispunt met de Lichterik een gescheiden stelsel aanleggen. Vanaf het kruispunt met Lichterik zal de gemeente een gescheiden stelsels aanleggen vanaf de rest van de Bosstraat, de Wezepoelstraat en en ook delen van de zijstraten Gaverstraat, Hoogstraat en Vlietstraat.

Dit betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater zal worden opvangen. Het afvalwater zal uiteindelijk terecht komen in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Zele. Het propere regenwater wordt aangesloten op de bestaande grachten. Om het afvalwater naar de Heikant te transporteren zullen er twee pompstations gebouwd worden.

Kerngetallen ivm het project:

  • totale lengte van het project: ± 5,7 km
  • ± 7,2 km nieuw aan te leggen riolering (RWA + DWA)
  • 650 IE (inwonersequivalenten) die door dit project bijkomend worden aangesloten op het zuiveringsstation

Afkoppeling regen- en afvalwater op privaat terrein

Ook de eigenaars van de woningen langs het tracé van de werken dienen het regenwater af te koppelen van de riolering. Een afkoppelingsdeskundige zal de eigenaars adviseren over hoe deze afkoppeling het best gebeurt. Je kan hiervoor het filmpje 'Afkoppelingsdeskundige' onderaan bekijken.

Timing van de werken

Het Vlaamse Gewest heeft het technisch plan voor dit project goedgekeurd, wat betekent dat het detailontwerp nu in opmaak is. De vereiste stedenbouwkundige en andere vergunningen zullen worden aangevraagd. De werken zelf zullen vermoedelijk in 2020 starten.

Presentatie infoavond

Op 14 juni 2018 waren de buurtbewoners welkom voor een tweede infovergadering in de raadzaal van het gemeentehuis. De presentatie van die infovergadering vind je onderaan.

Sedert deze laatste PowerPoint met filmpjes werden nog wijzigingen aan de plannen doorgevoerd op basis van de bemerkingen gemaakt op de infovergaderingen. Voor de laatste versie van de plannen kan je met ons contact opnemen.

Meer info

  • Aquafin NV | Dijkstraat 8 - 2630 Aartselaar
    Ilka Van Geel - projectmanager | 03 450 44 12 | ilka.vangeel@aquafin.be
  • Gemeente Zele | Markt 50 - 9240 Zele
    Team Infrastructuur & Mobiliteit | 052 45 98 40 | infrastructuur@zele.be
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP