Gemeente Gemeente Zele

Rioleringswerken Veldekensstraat-Kortestraat

Gemeente Zele wil de slechte staat van de riolering en het wegdek in de Veldekensstraat en de Kortestraat aanpakken. Er werd dan ook een rioleringssubsidiedossier ingediend bij de Vlaamse Overheid en op 5 april 2019 kende Vlaams Minister van Omgeving Koen Van Den Heuvel een voorlopige subsidie van 536.000 euro toe voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel.

De gemeente stelde studiebureau S-Bilt uit Willebroek aan als ontwerper voor het project.

Momenteel worden de voorbereidende studies afgerond. De start van de werken voor de uitvoering van de riolerings- en wegeniswerken is voorzien in het najaar 2022.

Tijdens de werken is het mogelijk dat de toegang tot de opritten tijdelijk niet mogelijk is. De hoofdaannemer laat dit tijdig op voorhand weten aan de hand van een strooibriefje in de bus.

Kerngetallen ivm het project:
 • ± 2,0 km nieuw aan te leggen riolering (RWA + DWA)
 • het gaat hier voornamelijk over een afkoppelingsproject, waarbij 2,8 ha verharde oppervlakte wordt afgekoppeld van het zuiveringsstation
 • tevens wordt een knelpunt opgelost waarbij de oud-geklasseerde waterloop nr. 62 wordt afgekoppeld van de riolering – dit betekent een afkoppeling van 3,1 ha onverharde oppervlakte van het zuiveringsstation
Timing werken nutsbedrijven
 • Begin januari 2022 startte de firma Verbraeken met de voorbereidende nutswerken.
 • Deze werken zullen ongeveer 6 maanden duren.
 • Een gedetailleerde planning en fasering kan U terugvinden in de brief die door De Watergroep voorafgaand aan deze werken werd bedeeld.
 • Er zal gedurende de werken in de Veldekensstraat éénrichtingsverkeer worden ingevoerd vanuit Veldeken richting Ommegangstraat.
 • Tijdens de werken in de Kortestraat wordt deze straat enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer.

Planning (onder voorbehoud van de weersomstandigheden)

Fase 1 (10/01 – 01/02/2022) en fase 2a (01/02 – 01/03/2022)

Veldekensstraat tussen Kortestraat en Ommegangsstraat pare + onpare kant

 • Inname van 1 rijvak en hanteren van enkelrichting
 • Enkelrichting van Kortestraat richting Ommegangstraat.
 • Omleiding via Ommegangstraat – Langestraat – Kortestraat

Fase 2b (02/03 + 03/03) : doorsteek + aanleg thv kruispunt Ommegangstraat + Veldekensstraat

 • Om doorgaand verkeer mogelijk te maken worden verkeerslichten geplaatst op het kruispunt. Tijdens het realiseren van de doorsteek in de Ommegangsstraat wordt de rijweg opgebroken in 2 delen (van boordsteen tot as van de weg).

Fase 3 (04/03 – 25/3/2022) en fase 4 (28/3 – 15/4/2022) : Veldekensstraat tussen Veldeken en Kortestraat (pare + onpare kant)

 • Inname van 1 rijvak en hanteren van enkelrichting
 • Enkelrichting van Veldeken richting Kortestraat
 • Omleiding via Kortestraat - Langestraat – Veldeken

Fase 5 (18/4 – 04/05/2022) + fase 6 (05/05 – 24/5/2022) : aanleg nutsleidingen Kortestraat

 • Enkel plaatselijk verkeer toegelaten

Fase 7 (25/5 – 07/06/2022): Veldeken 60 -> kruispunt Veldeken met Veldekensstraat + doorsteek thv Veldekensstraat + aanleg Veldeken 89 tot Kapelleveldstraat 2

 • Enkel plaatselijk verkeer toegelaten

Fase 8 (08/06 – 21/06/2022): Kapelleveld 97 – 109

 • Enkel plaatselijk verkeer toegelaten
Meer weten?

Omdat we het belangrijk vinden dat u duidelijk geïnformeerd bent, sommen we hieronder een aantal kanalen op waar u terecht kunt met uw vragen.

De nutswerken worden gecoördineerd door De Watergroep.

Vragen tijdens de werken aan de nutsleidingen?

Contactgegevens:

 • Uitvoerende aannemer: Verbraeken Infra, Haverheidelaan 10, 9140 Temse
 • Projectleider: Jacques Van Boven – 0496 59 29 04 (jacques.van.boven@verbraeken-infra.eu)
 • Administratie: Jenny Jacobs – 0470 20 30 27 (jenny.jacobs@verbraeken-infa.eu)
 • Werfleider: Axl Van Boven - 0472 34 28 19
 • Verantwoordelijke synergiewerken De Watergroep: Contactpersoon
  Luc Hofman – 0499 58 35 70 (luc.hofman@dewatergroep.be)
 • Fluvius - Contactpersoon: Francky Hofman – 0470 50 33 37 (francky.hofman@fluvius.be)
 • Proximus – 0800/55 800
 • Telenet – 015/66 66 66

Hebt u al vragen over de geplande rioleringswerken? Dan staan de medewerkers van het Aquafin Contactcenter op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur voor u klaar:

Of het gemeentebestuur Zele, team Infrastructuur – 052/45 98 40 of infrastructuur@zele.be.

U wil uw oprit of tuin al heraanleggen en heeft vragen over de afkoppeling?

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP