Gemeente Gemeente Zele

Rioleringswerken Veldekensstraat-Kortestraat

Gemeente Zele wil de slechte staat van de riolering en het wegdek in de Veldekensstraat en de Kortestraat aanpakken. Er werd dan ook een rioleringssubsidiedossier ingediend bij de Vlaamse Overheid en op 5 april 2019 kende Vlaams Minister van Omgeving Koen Van Den Heuvel een voorlopige subsidie van 536.000 euro toe voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel.

Deze werken hebben als doel het afvalwater te scheiden van het regenwater en aan te sluiten op de bestaande Aquafin-collector in de Kapelleveldstraat. Het regenwater kan worden aangesloten op drie waterlopen die het project doorkruisen, Laregoot (3de cat) en twee oud geklasseerde waterlopen (nrs. 62 en 63). 

Ook de bovenbouw wordt volledig vernieuwd, waarbij een gecombineerd fiets- en voetpad wordt aangelegd in de Veldekensstraat, het wegdek wordt vernieuwd in asfalt en waar mogelijk worden groenaanplantingen voorzien. Van de gelegenheid wordt ook gebruik gemaakt om de nodige snelheidsremmende maatregelen te nemen, zodat het snelheidsregime van 50 km/u kan worden gehandhaafd.

Kerngetallen ivm het project:
 • ± 2,0 km nieuw aan te leggen riolering (RWA + DWA)
 • het gaat hier voornamelijk over een afkoppelingsproject, waarbij 2,8 ha verharde oppervlakte wordt afgekoppeld van het zuiveringsstation 
 • tevens wordt een knelpunt opgelost waarbij de oud-geklasseerde waterloop nr. 62 wordt afgekoppeld van de riolering – dit betekent een afkoppeling van 3,1 ha onverharde oppervlakte van het zuiveringsstation

 

Voorbereidende nutswerken

Begin 2022 waren de voorbereidende nutswerken gestart (vernieuwing kabels en leidingen voor gas, water, elektriciteit en telecommunicatie). Deze werken zijn intussen afgerond.

In februari en maart 2023 heeft Fiberklaar hun glasvezel nog voorafgaand aan de wegenis- en rioleringswerken in de Veldekensstraat-Kortestraat uitgevoerd. Fiberklaar planning Zele Veldekensstraat-Kortestraat. Bij klachten of vragen: Solutions30@fiberklaar.be - 0800 15 905

 

Riolerings- en wegeniswerken

Startdatum: 27 februari 2023
Uitvoeringstermijn: 185 werkdagen (excl. oa weerverlet)

Voor de gedetailleerde info over de fasen van de werken verwijzen we jullie door naar de website van Aquafin (projectnummer 3007). Op deze webpagina kan je ook inschrijven voor een digitale nieuwsbrief over de werken.

Tijdens de werken is het mogelijk dat de toegang tot de opritten tijdelijk niet mogelijk is. De hoofdaannemer laat dit tijdig op voorhand weten aan de hand van een strooibriefje in de bus.

Huisvuilinzameling

Met de huisvuilophaaldienst werden afspraken gemaakt zodat het huisvuil ook tijdens de werken wordt opgehaald. Als de riolering in de straat wordt gelegd, dan kan de vuilniswagen niet door. Breng daarom a.u.b. uw huisvuil op de normale ophaaldagen naar de dichtstbijzijnde bereikbare hoek van de straat.

Is dit voor u onmogelijk, laat dit dan even weten aan de werfleider van de aannemer. Zo kunt u samen met hem/haar een oplossing zoeken.

Verhuis of levering

Plant u een verhuis of verwacht u een bijzondere levering tijdens de werken? Laat het tijdig weten aan de werfleider van de aannemer of het Aquafin Contactcenter. Zo kan de aannemer in zijn planning rekening houden met uw vraag.

Verhaalbelasting

Voor de aanleg van opritten op het openbaar domein is het verhaalbelastingreglement van toepassing. Na uitvoering van de werken zal u een voorstel van berekening van de kostprijs ontvangen. Dit bedrag is gebaseerd op het aantal m² van uw oprit.

 

Afkoppeling regen- en afvalwater op privaat terrein

De eigenaars van de woningen langs het tracé van de werken moeten het regenwater afkoppelen van het afvalwater. 

 • Wanneer in de openbare weg een openbare riolering is aangelegd, MOET het huishoudelijk afvalwater (keuken, badkamer, wc, …) geloosd worden in de openbare riolering (DWA).
 • Regenwater MAG aangesloten worden op de openbare riolering (RWA), maar wordt bij voorkeur zoveel mogelijk vastgehouden op het perceel via opvang voor hergebruik (regenwaterput/ton), infiltratie of buffering.

Een afkoppelingsdeskundige heeft de eigenaars intussen geadviseerd over hoe deze afkoppeling het best gebeurt. Je kan hiervoor het filmpje 'Afkoppelingsdeskundige' onderaan bekijken.

Nog geen bezoek gehad? Neem contact op met 03 369 12 34 - 0471 03 44 56 - e.dewilde@aquafin.be of studiebureau S.Bilt (03 216 71 52 – info@sbilt.be)

 

Hinder door werken aan uw deur?

Dan kunt u een hinderpremie aanvragen bij het Agenschap Innoveren en Ondernemen.

 

Meer info

Omdat we het belangrijk vinden dat u duidelijk geïnformeerd bent, sommen we hieronder een aantal kanalen op waar u terecht kunt met uw vragen.

Onderbreking van de nutsvoorzieningen

Bij werken aan de nutsleidingen (water, gas, elektriciteit of telefonie/internet/televisie) kan het gebeuren dat de toevoer of het signaal wordt onderbroken. U kunt dit best rechtstreeks melden aan van de volgende nutsbedrijven:

 • Drinkwater
  • De Watergroep * Storingen 0800 40 244
 • Aardgas en elektriciteit
  • Fluvius * Storingen 078 35 35 00 * Gasreuk 0800 65 065
 • Telecommunicatie
  • Proximus * Storingen 0800 22 800
  • Telenet * Storingen 015 66 66 66
  • Fiberklaar: 078/31 99 87; aannemer Solutions30: solutions30@fiberklaar.be - 0800 15 905 (9-18 uur)

Vragen tijdens de rioleringswerken?

 • Contactcenter Aquafin (vermeld projectnummer 3007):
  • contact@aquafin.be
  • 03 450 45 45 (op werkdagen van 8 tot 17 uur)
  • Bel buiten de werkuren (voor 8.00 uur en na 17.00 uur) en in het weekend het gratis noodnummer 0800 16 603. Ook op brug- en feestdagen.
 • Contact gemeente:
 • Contact aannemer Soga nv: 

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP