Gemeente Gemeente Zele

Rioleringswerken Veldekensstraat-Kortestraat

Gemeente Zele wil de slechte staat van de riolering en het wegdek in de Veldekensstraat en de Kortestraat aanpakken. Er werd dan ook een rioleringssubsidiedossier ingediend bij de Vlaamse Overheid en op 5 april 2019 kende Vlaams Minister van Omgeving Koen Van Den Heuvel een voorlopige subsidie van 536.000 euro toe voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel.

Tegen mei 2020 moet het voorontwerpdossier voor de riolering ingediend worden bij de VMM.

De gemeente stelde studiebureau S-Bilt uit Willebroek aan als ontwerper voor het project.

Momenteel zijn de voorbereidende studies in uitvoering. In 2020 is het participatietraject met de bewoners opgestart.

 

Kerngetallen ivm het project:

  • lengte project: ± 1,2 km
  • ± 2,0 km nieuw aan te leggen riolering (RWA + DWA)
  • het gaat hier voornamelijk over een afkoppelingsproject, waarbij 2,8 ha verharde oppervlakte wordt afgekoppeld van het zuiveringsstation
  • tevens wordt een knelpunt opgelost waarbij de oud-geklasseerde waterloop nr. 62 wordt afgekoppeld van de riolering – dit betekent een afkoppeling van 3,1 ha onverharde oppervlakte van het zuiveringsstation
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP