Gemeente Gemeente Zele

Welzijn voorop in Zorgzame Buurten

Gepubliceerd op  vr 19 nov 2021
Gemeente Zele heeft zich in haar meerjarenplan geëngageerd om zich in te zetten voor zorgzame buurten op haar grondgebied. Hiervoor werd het project Zorgzame Buurten in Zele opgestart.

Met dit project willen we inzetten op een aangename woonomgeving in onze buurten, waar het welzijn van onze buurtbewoners voorop staat en zorg binnen bereik en toegankelijk is indien nodig.

Wat verstaan we nu precies onder een Zorgzame Buurt?

• In een Zorgzame Buurt geven formele en informele zorg elkaar de hand
• In een Zorgzame Buurt is er ruimte voor ontspanning en ontmoeting
• In een Zorgzame Buurt is aangenaam en aangepast wonen mogelijk
• In een Zorgzame Buurt zijn voorzieningen en diensten toegankelijk en bereikbaar
• In een Zorgzame Buurt voelen bewoners zich veilig en gehoord
• In een Zorgzame Buurt zijn zorg dragen en solidariteit als vanzelfsprekend
• In een Zorgzame Buurt kan elk individu een rol van betekenis spelen

Algemene informatie

Het Project Zorgzame Buurten bestaat grotendeels uit drie fasen:

• In de eerste fase wensen we gegevens te verzamelen die ons iets meer zeggen over:

o Wie woont er in onze buurt?
o Hoe ziet onze buurt eruit en wat is er allemaal aanwezig?
o Wat leeft er bij buurtbewoners en hoe ervaren zij hun buurt?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden lanceren we een buurtbevraging. Deze loopt van 20 november tot 19 december 2021. We bieden elke meerderjarige buurtbewoner van de wijken Kouter, Centrum en Tuinwijk de kans om hieraan deel te nemen. We herhalen deze buurtbevraging driejaarlijks waarbij telkens een ander deel van het grondgebied aan bod kan komen. Buurtbewoners ontvangen een uitnodiging om deel te nemen aan de buurtbevraging met daarin bijkomende informatie omtrent hoe deel te nemen. De resultaten uit de eerste fase resulteren in een Buurtprofiel.

• In de tweede fase is het de bedoeling dat we concreet aan de slag gaan met de resultaten die we verzameld hebben in de eerste fase, het Buurtprofiel. Vanuit de analyse van de resultaten wensen we te komen tot een aantal concrete uitdagingen die zich stellen voor de buurt. Mogelijks stellen deze uitdagingen zich ook voor andere buurten of zelfs het gehele grondgebied van Zele. Deze overweging zullen we steeds meenemen. Om een antwoord te bieden op de vastgestelde uitdagingen, soms buurtspecifiek, soms buurtoverschrijdend, soms gemeentebreed, zetten we in op een participatief verandertraject. Hierin willen we op een actieve en participatieve manier, samen met bewoners en relevante belanghebbenden nadenken over mogelijke oplossingen. Hierbij denken we ook meteen na over wie welke rol kan opnemen. Deze fase moet resulteren in een Buurtplan en zal lopen in 2022.

• De laatste fase bestaat dan in de uitvoering van het Buurtplan vanaf 2023. Ook bij de uitvoering zal gekeken worden naar samenspraak en -werking met buurtbewoners en relevante belanghebbenden.

De resultaten van het project zullen tussentijds bekend gemaakt worden naar de Zelenaar via de gemeentelijke kanalen.

Meer info?

Wens je op de hoogte te blijven van de voortgang, heb je specifieke vragen of opmerkingen dan kan je steeds terecht bij de projectleiding: brindal.van.de.voorde@zele.be

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP