Gemeente Gemeente Zele

Wekelijkse rustdag en sluitingsuren

Wekelijkse sluitingsdag

Ben je de eigenaar van een winkel? Dan ben je verplicht om een wekelijkse sluitingsdag in te lassen. Deze sluitingsdag is in principe op zondag, maar als handelaar kan je ook kiezen om op een andere dag te sluiten. Een sluitingsdag bestaat uit een periode van 24 uur die start om 5 uur of om 13 uur en eindigt om 5 uur of 13 uur van de daarop volgende dag. De wekelijkse rustdag moet je minstens 6 maanden op dezelfde dag in de week nemen.

Openingsuren

Met je handelszaak ben je gebonden aan openingsuren. Je zaak mag open zijn van 5 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds. Op vrijdagen en dagen die voorafgaan aan een wettelijke feestdag mag je handelszaak open zijn van 5 uur tot 21 uur (als de feestdag een maandag is, wordt de zaterdag beschouwd als de vorige dag).

Nachtwinkels mogen geopend zijn tussen 18 uur 's avonds en 7 uur 's morgens.

Afwijking op de wekelijkse rustdag

Het college van burgemeester en schepenen kan maximum 15 afwijkingen per jaar toestaan op de verplichte sluitingsuren en de wekelijkse rustdag.

Handelaar(s) of handelsverenigingen kunnen hiervoor een schriftelijke aanvraag indienen naar aanleiding van bijzondere omstandigheden (bv. communie, solden, eindejaarsperiode, …). De afwijkingen worden enkel toegestaan voor het hele grondgebied van de gemeente of voor een deel ervan. Individuele afwijkingen zijn niet mogelijk.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP