Gemeente Gemeente Zele

Wat is ROTZ - Huis van het Kind?

ROTZ is het Zeelse Huis van het Kind gelegen in het centrum van Zele, Markt 45. Het is een informatie- en ontmoetingsplaats voor alle Zeelse gezinnen met kinderen tot 24 jaar. In ROTZ kan je terecht met vragen over kinderopvang, school, vrije tijd, opvoeding, administratie, werk, cultuur, ... Je kan ook deelnemen aan verschillende activiteiten en infomomenten. Hiermee willen we de ouders extra ondersteunen in hun opvoedingstaak zodat ze hun kinderen alle kansen kunnen geven.

We zitten samen onder één dak met het consultatiebureau van Kind en Gezin. Ouders kunnen op het consultatiebureau de groei, de gezondheid en de ontwikkeling van hun baby of peuter bespreken met de verpleegkundigen of arts van Kind en Gezin.

Naast een fysieke locatie is ROTZ ook een samenwerkingsverband. In dit samenwerkingsverband zijn alle diensten en organisatie betrokken die in Zele werken rond opvoeding, gezondheid en welzijn van kinderen:

   

 • Kind en Gezin
 • Onderwijs
 • Kinderopvang
 • Sociale Dienst
 • Mutualiteiten
 • Welzijnsschakels
 • Gezinsbond
 • Gemeentelijke vrijetijdsdiensten
 • Team Samenlevingsopbouw
 • CLB
 • Moskee
 • Revalidatiecentrum
 • Dokters
 • Apothekers
 • CAW
 • ...

Deze partners komen geregeld samen en vormen thematische werkgroepen.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP