Gemeente Gemeente Zele

Zeycan Köse voorzitter Kansenplatform

Gepubliceerd op  ma 25 okt 2021
Heel wat Zeelse kinderen groeien op in een minder kansrijke omgeving. Het Kansenplatform moet een antwoord bieden op de versnippering in het aanbod aan sociale dienstverlening, hulpverlening en welzijnsorganisaties. Zeycan Köse wordt de eerste voorzitter.


Zeycan, hoe kwam Gemeente Zele bij jou terecht?

Door mijn persoonlijke en professionele ervaringen in de sociale sector contacteerde de gemeente mij om het voorzitterschap van het Kansenplatform op te nemen. Ik heb even getwijfeld gezien het een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Tenslotte werk ik fulltime en ben ik mama van twee jonge kinderen. De visie van het Kansenplatform hangt
echter nauw samen met die in mijn huidige job, dat heeft me over de streep getrokken.

Wat zijn de voornaamste uitdagingen voor het platform?

Na een eerste bijeenkomst merkte ik meteen dat ik veel te weinig weet over de bestaande partners en initiatieven in Zele. Dat is meteen één van de aandachtspunten voor het Kansenplatform. Vanuit mijn positie merk ik dat het overzicht in het aanbod soms zoek is, zowel voor de doelgroep als de aanbieders zelf. Met het Kansenplatform willen we de samenwerking tussen de verschillende partners bevorderen. Op die manier worden ze ook toegankelijker voor iedereen. Het is belangrijk dat we bottom up gaan werken. Door expertise te delen, krijgen we meer inzicht in de noden van onze kwetsbare gezinnen. Zo kan ons Kansenplatform een brug vormen tussen de partnerorganisaties, en alle Zeelse kinderen, jongeren en hun ouders.

Heb je zelf altijd die sociale reflex gehad?

Ja, dat is een persoonlijke eigenschap, maar heeft ook te maken met mijn culturele achtergrond. De Turkse cultuur is een wij-cultuur, waarin sociale cohesie sterk heerst. Waar mantelzorg de laatste jaren in onze maatschappij een professionele connotatie heeft gekregen, was dit één van de basiswaarden in mijn thuiscultuur. Het wordt zelfs gezien als een vanzelfsprekendheid dat mensen voor elkaar zorgen. Als kind van migrantenouders die de Nederlandse taal niet zo machtig waren, heb ik overigens op zeer jonge leeftijd deze reflex moeten ontwikkelen.

Wat verwacht je van het Kansenplatform?

Het is belangrijk dat er volwaardige, concrete acties worden uitgewerkt in de vijf werkgroepen (kind, jeugd, taal, vrije tijd en werk). Alleen op deze manier vermijden we dat het een praatbarak wordt. Door krachten écht te bundelen gaan we versnippering tegen en kunnen we vooruitgang boeken. We gaan uit van een werking waarin alles samenhangt en de ene actie leidt tot een andere. Op die manier willen we gezinnen met kinderen van 0 tot 24 jaar houvast bieden wanneer ze dat nodig hebben.

Mensen die deel willen uitmaken van een van de werkgroepen kunnen contact nemen via
leven@zele.be of 052 45 99 74.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP