Gemeente Gemeente Zele

Voorzieningen voor senioren

Indien je tijdelijk of definitief niet meer kan thuis blijven wonen, zijn er talrijke OCMW-voorzieningen voor senioren waar je terecht kan: 

  • Centrum voor kortverblijf De Meander
  • Nachtopvang De Meander
  • Groep van assistentiewoningen Lindenhof
  • Woonzorgcentrum De Meander

Wens je ondersteund te worden in je eigen thuissituatie om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen? Dan kan je hiervoor bij onderstaande instanties terecht: 

  • Lokaal dienstencentrum De Welle
  • Gezinszorg en aanvullende thuiszorg
  • Personenalarmsysteem
  • Dagverzorgingscentrum Het Getij
  • Dienst Gezinszorg en Aanvullende thuiszorg
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP