Gemeente Gemeente Zele

Voorrangsregels bij opname

Er wordt bij een opname steeds voorrang gegeven aan: 
  • senioren bij wie de zelfredzaamheid sterk is gedaald
  • senioren bij wie de beschikbaarheid van de mantelzorg onvoldoende is of ontbreekt en niet via de assistentie door de thuiszorgvoorzieningen kan opgevangen worden
  • inwoners van Zele. Ook de personen die om familiale of om andere redenen een sterke band met Zele kunnen aantonen, kunnen opgenomen worden als Zelenaar
  • niet-Zelenaars kunnen opgenomen worden indien er geen Zelenaars op de wachtlijsten staan
 
Indien de lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand van de gebruiker zodanig is dat het verblijf in de ouderenvoorzieningen niet langer mogelijk is, verbinden de ouderenzorgvoorzieningen zich ertoe, in overleg met de gebruiker en/of vertegenwoordiger, te assisteren in de zoektocht naar een passende oplossing.
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP