Gemeente Gemeente Zele

Voornaamswijziging

Om uiteenlopende redenen kan je besluiten om je voornaam te veranderen. Je kan dit enkel doen wegens grondige redenen.

Voorwaarden

  • Je bent meerderjarig. De ouders of voogd kunnen een aanvraag doen voor hun kinderen.
  • Je bent Belg of erkend als vluchteling of staatloze.
  • Je woont in Zele of je woont in het buitenland en Zele was je laatste woonplaats in België.

Procedure

Je moet langskomen bij Team Burgerschap, na afspraak.

Prijs

150 euro

Afhandeling

  • Tijdens de afspraak maken wij voor jou een aanvraag om je voornaam te veranderen. 
  • Jouw vraag wordt goedgekeurd als de voornamen niet belachelijk, verwarrend of schadelijk zijn of in strijd zijn met de openbare orde.

Onze medewerker heeft drie maanden de tijd om een beslissing te nemen. Je wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Bij een positieve beslissing: via onze diensten worden alle akten van de burgerlijke stand waarin je vermeld bent, aangepast. Je vraagt een nieuwe identiteitskaart, rijbewijs, eventueel een reispaspoort, aan.

Hou er rekening mee dat je zelf iedere andere officiële instantie (werkgever, bankinstelling, verzekeringsinstelling, ziekenfonds, nutsvoorzieningen, belastingen, auto-inschrijving, vakbond, abonnement openbaar vervoer, enz.) op de hoogte brengt van je voornaamsverandering.

Als je een weigering ontvangt, leggen we jou uit waarom.

Regelgeving

Omzendbrief betreffende de wet van 18 juni 2018 verschenen op 18 juli 2018 in het Belgisch staatsblad.

Wat meebrengen?

Je identiteitskaart

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP