Gemeente Gemeente Zele

Voornaamswijziging

Om uiteenlopende redenen kunt u besluiten om uw voornaam te veranderen. U kunt dit enkel doen wegens grondige redenen.

Voorwaarden

  • U bent meerderjarig. De ouders of voogd kunnen een aanvraag doen voor hun kinderen.
  • U bent Belg of erkend als vluchteling of staatloze.
  • U woont in Dendermonde of u woont in het buitenland en Dendermonde was uw laatste woonplaats in België.

Procedure

U moet langskomen bij de dienst burgerlijke stand, na afspraak.

 

Prijs

150 euro

Afhandeling

  • Tijdens de afspraak maken wij voor u een aanvraag om uw voornaam te veranderen. 
  • Uw vraag wordt goedgekeurd als de voornamen niet belachelijk, verwarrend of schadelijk zijn of in strijd zijn met de openbare orde.

De ambtenaar van de burgerlijke stand heeft drie maanden de tijd om een beslissing te nemen. U wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Bij een positieve beslissing : Via onze diensten worden alle akten van de burgerlijke stand waarin u vermeld bent aangepast. U vraagt een nieuwe identiteitskaart, rijbewijs, desgevallend een reispaspoort, aan.

Hou er rekening mee dat je zelf iedere andere officiële instantie (werkgever, bankinstelling, verzekeringsinstelling, ziekenfonds, nutsvoorzieningen, belastingen, auto-inschrijving, vakbond, abonnement openbaar vervoer… enz.) op de hoogte brengt van je voornaamsverandering.

Als u een weigering ontvangt, leggen we u uit waarom.

Regelgeving

Omzendbrief betreffende de wet van 18 juni 2018 verschenen op 18 juli 2018 in het Belgisch staatsblad.

Wat meebrengen?

Uw identiteitskaart

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP