Gemeente Gemeente Zele

Voorbereidende werken Gemeentelijke School van start

Gepubliceerd op  do 25 mei 2023
Gemeente Zele blijft investeren in de toekomst van de Gemeentelijke School. Om tegemoet te komen aan alle noden en uitdagingen van de kleuterschool, besliste het gemeentebestuur om een nieuwbouwproject te realiseren. De werken gingen inmiddels van start!

Op de plaats waar de oudste kleuterklassen staan, komt een nieuw gebouw met twee bouwlagen. Op het gelijkvloers worden negen kleuterklassen met klastuintjes en aangepast sanitair voorzien, een centrale binnenspeelruimte en een zorg- en vergaderlokaal. Op de verdieping voorzien we extra plaats voor het 1ste leerjaar (3 klassen) en een buitenleerterras.  Een deel van de speelplaats en schoolomgeving krijgt een ‘groene make-over.   

Met dit bouwproject willen we de kinderen alle mogelijke kansen geven om zowel in de klas, als buiten de klas te leren en ook meer te leren van elkaar. Met flexibele klaswanden, klastuintjes en een buitenleerterras maken we co-teaching en omgevingseducatie mogelijk in onze school”, weet Tineke Lootens (CD&V - schepen Onderwijs). “Bovendien zorgen we ook voor een warme overdracht en doorgaande lijn van het kleuter- naar het lager onderwijs, door eveneens de klassen van het 1ste leerjaar in het nieuwbouwproject te integreren.  Met deze brug creëert de school een vlotte overgang van kleuter naar lager onderwijs, waardoor kinderen veel sterker in hun schoenen staan om ook de volgende schooljaren met succes te kunnen doorlopen.

Dit project wordt deels gesubsidieerd door Vlaanderen en de gemeente maakt daarbij gebruik van de promotiebouwprocedure.  Bij het begin van de legislatuur werd onmiddellijk een voorlopig dossier ingediend.  De wachttijd voor subsidiëring bedraagt intussen gemakkelijk 8 jaar of meer.  We vatten de werken reeds aan terwijl de wachttermijn voor subsidies gewoon verder loopt.  Het gemeentebestuur pre-financiert ondertussen. Hierdoor bespoedigen we het project nog met enkele jaren.

Niet enkel op het vlak van onderwijs, maar ook op het vlak van de gemeentelijke klimaat-doelstellingen is dit project belangrijk met o.a. een warmtepomp, 2 wadi’s, extra zonnepanelen en een grotere fietsenstalling. Daarnaast wordt ook het groen doorgetrokken tot aan de straatkant, waardoor het aangenaam leven en wonen wordt in de buurt van de school.

Gemeente Zele is ervan overtuigd dat een nieuwbouw de beste piste is voor de gemeentelijke school. Hiermee kan de school kwaliteitsvol en toekomstgericht onderwijs organiseren en verder een sterk partnerschap uitwerken met het deeltijds kunstonderwijs en andere externe partners. “We zetten dus in op maximale speel-, leer- en groeikansen binnen en buiten de school(m)uren van onze gemeentelijke school,” besluit schepen Tineke Lootens. “We geloven sterk in de meerwaarde van dit totaalproject. We kijken er alvast naar uit om in het najaar van 2024 te kunnen starten in nieuwe klassen”, weten de bevoegde schepenen Tineke Lootens en Johan Anthuenis.

De bouwwerken werden gegund aan aannemersbedrijf VMG De Cock uit Sint-Niklaas.  De tijdelijke huisvesting van de kleuters werd creatief opgelost binnen de school zelf.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP