Gemeente Gemeente Zele

Vernieuwing voetpaden

Pagina in opmaak

Het gemeentebestuur wenst de voetpaden in onze woon- en schoolstraten op een transparante en planmatige manier te onderhouden en te renoveren om voetgangers en rolstoelgebruikers maximaal comfort te kunnen bieden.

Geplande projecten in 2023:

  • Vlasschaard deel 2
  • Kouterstraat (tussen Langestraat en Wagenstraat)
Verhaalbelasting

Voor de aanleg van opritten op het openbaar domein is het verhaalbelastingreglement van toepassing. Na uitvoering van de werken zal u een voorstel van berekening van de kostprijs ontvangen. Dit bedrag is gebaseerd op het aantal m² van uw oprit.

Timing

De werken in de Vlaschaard (thv huisnummers 1 tem 35) starten op maandag 4 september 2023 en zullen afgerond worden tegen eind oktober 2023.

De andere werken worden nog ingepland in samenspraak met de aannemer Hudi Klinkerwerken.

Slecht weer en onvoorziene omstandigheden hebben we evenwel niet in de hand en kunnen invloed op de planning hebben.

Hinder

Tijdens de duur van de werken geldt er een parkeerverbod langs beide zijden van de straat ter hoogte van de werkzone.

Deze werken zullen vanzelfsprekend enige hinder met zich meebrengen. De aannemer zorgt voor een maximale toegankelijkheid van de woningen.

Meer info

Contact gemeente:

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP