Gemeente Gemeente Zele

Vlaamse woonlening

De Vlaamse Woonlening is een voordelig woonkrediet voor wie een bescheiden inkomen heeft en toch een eigen huis wil kopen in het Vlaamse Gewest. Je kan de Vlaamse woonlening krijgen voor:

 • de aankoop van een woning of sociale koopwoning;
 • het behoud¬†van een woning;
 • de renovatie, verbetering of aanpassing van de een woning;
 • de aankoop en renovatie van een woning.

Om een Vlaamse Woonlening te krijgen, moet de woning in het Vlaamse Gewest liggen en moet de aanvrager zelf ook nog aan een aantal andere voorwaarden voldoen in verband met:

 • inkomen;
 • eigendom;
 • leeftijd;
 • en financiële draagkracht.

Ook de geschatte verkoopwaarde van de woning mag niet hoger liggen dan vooraf bepaalde maximumbedragen. Een schatter van de VMSW zal deze inschatting maken.

Het bedrag dat je kan lenen verschilt naar gelang van de activiteit waarvoor je leent. Er wordt nooit meer geleend dan 100% van de geschatte verkoopwaarde en er wordt nooit meer geleend dan de prijs van de verrichting (bv. de aankoopprijs van de woning, de kostprijs van de werken,...).

De rentevoet wordt berekend op basis van:

 • het netto-belastbaar inkomen;
 • het aantal personen ten laste;
 • de ligging van de woning, het appartement of de bouwgrond.

Sinds 1 januari 2014 kan deze lening zowel bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen als het Vlaams Woningfonds verkregen worden, met identiek dezelfde voorwaarden. 

Meer info

Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij

Begijnhoflaan 24, 9200 Dendermonde | tel. 052 22 23 54

www.sbkdendermonde.be

http://www.vmsw.be/nl/particulieren/lenen

Vlaams Woningfonds

Oude Houtlei 13A/001, 9000 Gent | tel. 09 222 03 94

www.vlaamswoningfonds.be

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP