Gemeente Gemeente Zele

Vlaamse woonlening

De Vlaamse Woonlening is een voordelig woonkrediet voor wie een bescheiden inkomen heeft en toch een eigen huis wil kopen in het Vlaamse Gewest. Je kan de Vlaamse woonlening krijgen voor:

 • de aankoop van een woning of sociale koopwoning;
 • het behoud┬ávan een woning (bv. na een echtscheiding of beëindiging van samenwoning);
 • de renovatie, verbetering of aanpassing van een woning;
 • de aankoop en renovatie van een woning;
 • het behoud en renovatie van een woning (bv. na een echtscheiding of beëindiging van samenwoning).

Om een Vlaamse Woonlening te krijgen, moet de woning in het Vlaamse Gewest liggen en moet de aanvrager, op de dag dat hij/zij de dossierkosten van 100 euro betaalt, zelf ook nog aan een aantal andere voorwaarden voldoen in verband met:

 • inkomen;
 • eigendom;
 • leeftijd;
 • verblijf in België;
 • financiële draagkracht.

Ook de geschatte verkoopwaarde van de woning mag niet hoger liggen dan vooraf bepaalde maximumbedragen. Een schatter van de VMSW zal deze inschatting maken.

Het bedrag dat je kan lenen, verschilt naargelang de activiteit waarvoor je leent. Er wordt nooit meer geleend dan 100% van de geschatte verkoopwaarde en de prijs van de verrichting (bv. de aankoopprijs van de woning, de kostprijs van de werken, ...).

De rentevoet wordt berekend op basis van:

 • het netto-belastbaar inkomen;
 • het aantal personen ten laste;
 • de ligging van de woning of het appartement.

De standaardduurtijd van de lening is 20 jaar.

Meer info

https://www.vlaanderen.be/vlaamse-woonlening-of-de-sociale-lening-bij-de-vmsw

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP