Gemeente Gemeente Zele

Vindplaatsgerichte jeugdwerker

Alle jongeren moeten de kans krijgen om als volwaardige burgers deel te nemen aan onze samenleving. Dit doet de vindplaatsgericht jeugdwerker door zo veel mogelijk aanwezig te zijn in de leefwereld van de jongeren. Onze vindplaatsgericht jeugdwerker is dan ook regelmatig terug te vinden in de buurt van scholen, parken en pleinen in Zele.

Verder is de vindplaatsgericht jeugdwerker verantwoordelijk voor het jeugdwelzijnsoverleg met onder andere het jeugdwerk, het OCMW, het onderwijs, enzovoort.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP