Gemeente Gemeente Zele

Voorlopige identiteitskaart en -bewijs (VIK/VIB)

Ben je je identiteitskaart verloren of werd die gestolen en beschik je niet over een reispas, maar wil je toch naar een Europees land of een land reizen waar geen reispas vereist is? Dan kan je in heel uitzonderlijke gevallen een voorlopige identiteitskaart aanvragen. Hiervoor moet je eerst langskomen bij Team Burgerschap.

De verloren of gestolen identiteitskaart van het nieuwe model mag echter niet vervallen verklaard zijn.

Hou er wel rekening mee dat de voorlopige identiteitskaart slechts door een beperkt aantal landen wordt aanvaard en slechts twee maanden geldig is.

Voorwaarden

 • De onmogelijkheid om gebruik te maken van de spoedprocedures.
 • De onmogelijkheid om dringend een paspoort te verkrijgen.
 • De verloren of gestolen identiteitskaart moet nog minstens één maand geldig zijn (geldigheidsdatum niet verstreken).

Procedure

 1. De loketmedewerker van de gemeente verifieert in eerste instantie de mogelijkheid om een elektronische identiteitskaart te kunnen afleveren, desnoods via een spoedprocedure.
 2. De aflevering van een paspoort wordt in tweede instantie overwogen.
 3. Pas in derde instantie kan de afgifte van een voorlopig identiteitsdocument worden overwogen!

Prijs

Gratis.

Afhandeling

De voorlopige identiteitskaart kan afgehaald worden op de zetel van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken te Brussel.

Adres:

FOD Binnenlandse Zaken - Park Atrium
Koloniënstraat 11
1000 BRUSSEL

Meer info krijg je aan de loketten van Team Burgerschap.

Uitzonderingen

BELANGRIJK BERICHT

 1. De voorlopige identiteitskaart is twee maanden geldig.
 2. Bij ontstentenis van een identiteitskaart is enkel het bewijs van verlies of van vernietiging van de kaart geldig op Belgisch grondgebied. De voorlopige identiteitskaart wordt slechts gebruikt om zijn identiteit te bewijzen in het buitenland of bij overschrijding van de grenzen in de landen die dit document aanvaarden.
 3. Deze kaart moet onmiddellijk na de terugkeer in België teruggegeven worden aan het gemeentebestuur van de hoofdverblijfplaats. Een afschrift van deze aanvraag wordt bewaard bij het gemeentebestuur.

Wat meebrengen?

 • De documenten van de reeds geboekte reis.
 • Het aanvraagformulier dat je ontving van het gemeentebestuur.
 • Het attest van verlies of vernietiging van de identiteitskaart (afgeleverd door Team Burgerschap of de politie).
 • Een recente pasfoto die aan de voorwaarden van de fotomatrix voldoet.
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP