Gemeente Gemeente Zele

Verzoekschrift aan de gemeenteraad

Wat is een verzoekschrift?

Een verzoek is een vraag aan een orgaan van de gemeente om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn. Iedereen heeft het recht om een verzoekschrift in te dienen bij de gemeenteraad. Verzoekschriften in verband met een onderwerp dat niet tot de bevoegdheid van de gemeente behoort, zijn onontvankelijk.

 

Hoe dien je een verzoekschrift in?

Een verzoekschrift moet ondertekend door één of meerdere personen, minstens 14 dagen voor de gemeenteraad schriftelijk ingediend worden. De voorzitter plaatst een ontvankelijk verzoekschrift op de agenda van de gemeenteraad. De verzoeker, of de eerste ondertekenaar in geval van meerdere verzoekers, kan gehoord worden door de gemeenteraad.

De gemeenteraad verstrekt, binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP