Gemeente Gemeente Zele

Verwarmingstoelage

Voorwaarden

Je gebruikt een van de volgende brandstoffen om je woning te verwarmen:
 • huisbrandolie
 • verwarmingspetroleum (type c) 
 • bulkpropaangas
De toelage wordt niet toegekend voor verwarming op:
 • aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet
 • propaangas en butaangas in gasflessen
 
En je behoort tot een van de volgende categorieën:
 
CATEGORIE 1

De gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering:

 • weduwe of weduwnaar, invalide, gepensioneerde, wees (WIGW)
 • kind met een handicap met een verhoogde kinderbijslag
 • langdurig werkloze (sinds meer dan een jaar), ouder dan 50 jaar
 • gerechtigde op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO of GIB)
 • gerechtigde op een inkomensvervangende uitkering voor personen met een handicap
 • leefloongerechtigde
 • gerechtigde op financiële maatschappelijke hulp equivalent aan het leefloon
CATEGORIE 2

De gezinnen met een laag inkomen. Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van je huishouden is lager of gelijk aan 19.105,58 euro, verhoogd met 3.536,95 euro per persoon ten laste. Indien je eigenaar bent van een onroerend goed zijn er bijzondere berekeningsregels van toepassing.

CATEGORIE 3

De personen met schuldenoverlast.
Je hebt:

 • een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling
 • en het is vastgesteld dat je jouw verwarmingsfactuur niet kan betalen

De toelage

Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe je behoort. Per verwarmingsperiode en per huishouden wordt er een verwarmingstoelage gegeven voor maximaal 1.500 liter brandstof.
 

Aanvraag

Je aanvraag voor deze toelage moet gebeuren binnen 60 kalenderdagen na de levering. Indien je later komt dan deze periode, kan er geen toelage meer worden aangevraagd.

Je kan een toelage aanvragen:
 • elke voormiddag, behalve op woensdag
 • op maandag van 17 tot 19 uur (niet in juli en augustus) via de maatschappelijk werker van dienst
Breng zeker mee:
 • je identiteitskaart 
 • een klevertje van de mutualiteit (van het hele gezin)
 • de originele leveringsfactuur
 • je bankrekeningnummer
 
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP