Gemeente Gemeente Zele

Verwaarlozing woningen en panden

Wat?

Een gebouw, ongeacht of het om een woning gaat of niet, is verwaarloosd, wanneer het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont. Elke gemeente is verplicht om het agentschap jaarlijks een recente lijst te bezorgen van gebouwen op haar grondgebied waarvan het vermoeden bestaat dat ze verwaarloosd zijn.

Jaarlijkse heffing

Als een jaar na inventarisopname de gebreken aan het pand nog niet verholpen zijn, moet de eigenaar vanaf dan jaarlijks een heffing betalen, tenzij de inventarisbeheerder een vrijstelling of opschorting heeft toegekend. De heffing wordt berekend in functie van het geïndexeerd kadastraal inkomen. Er worden door de gemeente tevens honderd opcentiemen geheven op deze gewestelijke heffing. In sommige gevallen is er een vrijstelling en/of opschorting van heffing te verkrijgen.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP