Gemeente Gemeente Zele

Verkiezingen op 26 mei 2019

Gepubliceerd op  vr 03 mei 2019
Waar kan ik gaan stemmen? Kan ik op voorhand al eens oefenen? Wat breng ik mee op 26 mei? Hoe regel ik een volmacht? Ik kan niet gaan stemmen op 26 mei, wat moet ik doen? Op deze en nog veel meer vragen geven we graag een antwoord!

 

Verkiezingen 2019

Europees parlement, Kamer van volksvertegenwoordigers,
Vlaams Parlement
Zondag 26 mei 2019

 

Op 26 mei 2019 gaan we met zijn allen naar de stembus voor de verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen.

 

Locaties

De verkiezingen worden georganiseerd op 3 locaties:

  • Huiveldeschool De Vlinderboom (achter de kerk) = 2 bureaus
  • Heikant, zaal de Kring (naast de kerk) = 3 bureaus
  • Sporthal VHVD – Lange Akker = 12 bureaus. De gemeente zorgt voor parkeerruimte aan de ‘Colruyt’ en rechtover de ‘VHVD’ op het braakliggend stuk (45 op 50 meter). Eenrichtingsverkeer in de Lange Akker vanuit de Kouterstraat richting Driesstraat zorgt ervoor dat er een vlotte verkeerscirculatie zal plaatsvinden.

Om de toegankelijkheid te bevorderen vragen wij iedereen zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar de stemlocaties te komen. Er worden voldoende fietsparkeermogelijkheden voorzien.

 

Timing

Stemmen is mogelijk vanaf 8 tot 16 uur. Alle praktische info is terug te vinden op de oproepingskaart.

Heb je geen oproepingskaart ontvangen of ben je hem verloren? Op 26 mei kan je tussen 9 en 12 uur terecht in het gemeentehuis, Markt 50, voor alle vragen rond je oproepingskaart.

 

Met de computer

We hebben in Zele al verschillende jaren ervaring met computerstemmen. Hoe je dit doet,  vind je steeds op de affiches in het stemhokje.

Wil je toch eens oefenen met het stemmen?

Dat kan:

  • In Lokaal dienstencentrum De Welle, Koevliet 3: in de week van 6 tot en met 10 mei, tussen 9 en 17 uur.
  • In het gemeentehuis, Markt 50: in de week van 13 tot en met 17 mei, telkens tussen 9 en 12 uur.

Kiezerslijsten

Vóór 14 mei kan je je tijdens de werkuren tot het gemeentesecretariaat wenden om na te gaan of jezelf of iemand anders op de kiezerslijst staat en of de vermelding op de lijst correct is.

 

26 mei, wat breng je mee?

Enkele weken vóór de verkiezingen krijg je een oproepingskaart in de bus. Daarop kan je lezen naar welk stembureau je moet gaan. Denk eraan die oproepingskaart en je identiteitskaart mee te nemen. Hou je afgestempelde oproepingskaart nadien nog een maand bij. Het is het bewijs dat je bent gaan stemmen.

 

Ziek of afwezig op de verkiezingsdag?

Soms kan je niet gaan stemmen omdat je moet werken, ziek bent of op reis. In dat geval kun je een andere kiezer in jouw plaats laten stemmen. Je moet die persoon dan een volmacht geven. Iedere kiezer kan slechts één volmacht krijgen. Je vraagt daarvoor de juiste documenten aan bij de Dienst Burgerzaken. Zorg dat je de nodige bewijzen meebrengt.

Geef je geen volmacht, dan moet je een bewijs met de reden van je afwezigheid kunnen voorleggen (een ziektebewijs of een bewijs van je werkgever of school bijvoorbeeld). Als je zonder geldige reden niet komt opdagen, riskeer je een boete van de vrederechter.

Terugbetaling reiskosten

De volgende kiezers hebben recht op de terugbetaling van hun reiskosten, op voorwaarde dat alleen binnenlandse trajecten in aanmerking genomen worden:

  1. De kiezers die op de dag van de verkiezingen niet meer verblijven in de gemeente waar ze moeten stemmen
  2. De loon- of weddetrekkenden die hun beroep uitoefenen in het buitenland of in een andere gemeente dan waar ze moeten stemmen, en de leden van hun gezin die met hen samenwonen
  3. De studenten die voor hun studies verblijven in een andere gemeente dan de gemeente waar ze moeten stemmen
  4. De personen die in behandeling zijn in een verpleeg- of gezondheidsinrichting in een andere gemeente dan de gemeente waar ze moeten stemmen.

Deze kiezers, kunnen gebruikmaken van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, hebben recht op een gratis treinbiljet, tweede klasse, heen en terug, op vertoon van hun oproepingskaart. De kiezers die een ander vervoermiddel dan de trein gebruiken, hebben recht op een reisvergoeding tegen hetzelfde tarief met dien verstande dat alleen binnenlandse trajecten in aanmerking genomen worden.

Lichamelijke beperkingen

Er worden parkeerplaatsen voorbehouden voor mindervalide mensen.

Als je door lichamelijke beperkingen niet in staat bent om alleen naar het stemhokje te gaan of om zelf je stem uit te brengen, mag je je met toestemming van de voorzitter door iemand laten bijstaan.

 

Vragen

Mag ik stemmen? Voor wie kan ik stemmen? Hoe stel ik me kandidaat? Hoe geef ik een volmacht en wat heb ik nodig? Welke regels gelden? Waarop moet ik letten als kiezer, kandidaat of lid van een bureau? Voor alle informatie over de verkiezingen kan je terecht op www.verkiezingen.fgov.be, de officiële federale verkiezingswebsite. Je kan ook een e-mail sturen naar callcenter.rrn@rrn.fgov.be of bellen naar 02 518 21 31, het nummer van de Federale overheid, bevoegd voor verkiezingen.

 

Aanwijzing van de getuigen

De voorzitter van het kantonhoofdbureau brengt ter kennis aan de kandidaten voor de verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer en het Vlaams Parlement dat hij op dinsdag 21 mei 2019 tussen 14 en 16 uur op Markt 50, 9240 Zele de aanwijzing van de getuigen voor de gemeenschappelijke stembureaus in ontvangst zal nemen.

De kandidaten mogen ten hoogste één getuige en één plaatsvervangend getuige voor elk stembureau aanwijzen.

 

Meer info

Vind het op https://verkiezingen.fgov.be, mail naar callcenter.rrn@rrn.fgov.be of kom langs in het gemeentehuis, Markt 50.

 

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP