Gemeente Gemeente Zele

Verkiezingen 9 juni

In een arrest van 21 maart 2024 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de minderjarigen aan de stemplicht onderworpen moeten worden voor de Europese verkiezingen op 9 juni 2024. Het gaat hier om:

 • de Belgische 16- en 17-jarigen in België;
 • de niet-Belgische 16- en 17-jarige EU-onderdanen die in een Belgische gemeente als kiezer zijn ingeschreven.

Europese verkiezingen: tijdens de Europese verkiezingen kiezen we wie ons mag vertegenwoordigen in het Europees Parlement. Deze verkiezingen vinden om de 5 jaar plaats. Nieuw is dat wie dit jaar 16 of 17 jaar oud is, ook zijn stem moet uitbrengen. 

Federale verkiezingen: tijdens de federale verkiezingen kiezen we wie mag zetelen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. 

Regionale verkiezingen: bij deze stemming kiezen we wie de bevolking vertegenwoordigt in de parlementen van de verschillende regio's in ons land: 

 • Vlaams Parlement
 • Waals Parlement
 • Brussels Hoofdstedelijk Parlement
 • Parlement van de Franstalige Gemeenschap
 • Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

Stel je kandidaat als bijzitter tijdens de verkiezingen

Je kan je hier kandidaat stellen: Vrijwilliger verkiezingen (office.com)

Oproepingsbrief

Voor de verkiezingen van 9 juni 2024 ben je als Belg vanaf 16 jaar (Europese verkiezingen) of 18 jaar verplicht om te stemmen. Elke Belg die stemgerechtigd is staat ingeschreven op de kiezerslijst en ontvangt een oproepingsbrief, ten laatste 15 dagen voor de verkiezingen. Die brief breng je mee naar het stembureau, en bevat de volgende info:

 • het adres van het stemlokaal waar je moet stemmen
 • wat je allemaal moet meebrengen.

Nadat je jouw stem hebt uitgebracht krijg je de oproepingsbrief afgestempeld terug. Als je 16 of 17 jaar oud bent, moet je voor de eerste keer stemmen voor de verkiezing van het Europees Parlement.  Je hoeft je daarvoor niet te registreren en staat automatisch op de kiezerslijst.  Je bent als 16- of 17-jarige verplicht om te gaan stemmen.

Wat moet ik doen als ik geen oproepingsbrief (meer) heb?

Heb je geen oproepingsbrief ontvangen, ben je die kwijt, vergeten of is die (onleesbaar) beschadigd? Vraag dan een duplicaat aan bij de dienst Burgerschap. Dit kan tot op de dag van de verkiezingen zelf. Kom je vooraf langs? Maak dan eerst een afspraak. 

Hoe lang moet ik mijn oproepingsbrief bewaren?

De duur is niet bepaald, maar je houdt je oproepingsbrief best een drietal maanden bij. Stel dat er in het stemlokaal een fout gemaakt werd, dan kan je met je oproepingsbrief aantonen dat je wel degelijk bent gaan stemmen.

Stemmen als niet-Belg

Ben je een EU-onderdaan en wil je deelnemen aan de verkiezingen? Dan moet je je eerst laten inschrijven op de kiezerslijsten. Na inschrijving ben je verplicht om te gaan stemmen. Lees hier meer over je inschrijven als buitenlandse kiezer. (Dit kon maar tot 31 maart)

Stemmen bij volmacht

Als je op de verkiezingsdag niet zelf kan gaan stemmen, kan je in bepaalde situaties een volmacht geven. Dan machtig je een andere kiezer om in jouw plaats te stemmen.

Verhuis

 • Ik ben ondertussen verhuisd. Waar moet ik gaan stemmen?
  Je domiciliëringsadres op het moment dat de kiezerslijst wordt opgemaakt is bepalend voor de plaats waar je moet stemmen. Je gaat dus stemmen op de plaats die aangegeven is op jouw oproepingsbrief. Ook als je ondertussen bent verhuisd, als je domiciliëringsadres ondertussen veranderd is of het adres op je identiteitskaart al aangepast is.
 • Ik ben onlangs verhuisd en kreeg een oproepingsbrief van de vorige bewoner. Wat moet ik doen? 
  Je brengt de oproepingsbrief binnen bij de dienst Burgerzaken. Of je kan oproepingsbrief terug op de post doen met de vermelding 'woont niet meer op het aangegeven adres'.
 • Ik heb geen adres (meer) in België, mag ik gaan stemmen? 
  Nee, als je geen adres (meer) hebt in België of je bent ambtshalve afgeschreven, krijg je geen oproepingsbrief en mag je niet gaan stemmen.

Overlijden

Ik kreeg een oproepingsbrief van iemand die overleden is. Wat doe ik?
Je schrijft op de oproepingsbrief dat de kiezer overleden is en bezorgt de oproepingsbrief terug aan de dienst Burgerzaken of je stuurt de brief op per post.

Op de website van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken vind je nog meer info omtrent de verkiezingen op 9 juni 2024 terug.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP