Gemeente Gemeente Zele

Stop! ... en teken mee aan het verkeer van morgen

Gepubliceerd op  ma 22 feb 2021
De mobiliteitsstudie is zo goed als rond. Het studiebureau legt de laatste hand aan een aantal scenario’s waarbij het STOP-principe als leidraad wordt gehanteerd: Stappers en Trappers eerst, dan het Openbaar vervoer en tot slot de Personenwagen. Nu is het aan ons om de puzzel verder te leggen.


We moeten duurzame keuzes maken die onze straten wandel- en fietsveilig maken
en onze handelskern omtoveren tot een aantrekkelijke plek om te winkelen en elkaar te
ontmoeten. Die puzzel, daar willen we jou écht bij betrekken.

FASE 1 – Voorjaar 2021 | Het Verkeersplatform

We zoeken een 40-tal Zelenaars met een bijzondere interesse voor mobiliteit. Zij gaan de komende maanden met elkaar in debat, wegen de verschillende voorgestelde opties tegen elkaar af en gaan – waar nodig – op zoek naar bijkomende frisse ideeën om de hele verkeerspuzzel te leggen. In het Verkeersplatform ontstaat de definitieve architectuur van ons nieuwe verkeerssysteem. We hertekenen er de verkeerscirculatie om onnodig autoverkeer te ontraden en snelheid te remmen. We denken na over het parkeerbeleid, de fietsveiligheid en een bereikbaar, maar autoluw centrum. Zone 30, fietsstraten, drempels en vernauwingen, fietspaden
en fietssuggestiestroken, rijrichtingen … Het passeert allemaal de revue.

We zoeken mensen die …

     … met een open geest vastgeroeste gewoontes durven loslaten;
     … zich willen smijten voor een respectvolle dialoog.

Heb jij daarbovenop een zekere deskundigheid op het vlak van mobiliteit of ruimtelijke ontwikkeling of de stem om te spreken voor jouw school, vereniging of belangengroep, of een grondige kennis van de verkeersknelpunten in jouw wijk of buurt? Dan hebben we jou nodig.

Stel je kandidaat voor het Verkeersplatform voor 25 maart via onderstaand e-loket. Op basis van de kandidaturen wordt een evenwichtige groep samengesteld.

FASE 2 – Najaar 2021 | De Wijkraden

Eens het Verkeersplatform het voorbereidende werk heeft gedaan, trekken we naar onze Wijkraden. Daar bekijken we hoe we het verkeer in onze wijken best kunnen laten aansluiten op de verkeersstructuur die door het Verkeersplatform werd uitgewerkt en of er knelpunten in de wijk moeten worden weggewerkt.


FASE 3 – Vanaf 2022 | Uitrol van het nieuwe verkeerssysteem

Het denkwerk zit erop. Het Verkeersplatform adviseert omtrent de volgorde van de te nemen maatregelen. Eens die planning rond, is het tijd voor actie!

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP