Gemeente Gemeente Zele

Vergunning inname openbaar domein en signalisatie

Plan je werken waardoor er een inname van het openbaar domein noodzakelijk is? Dan ben je verplicht om hiervoor een vergunning aan te vragen. De vergunning is gekoppeld aan de signalisatie die moet voorzien worden.

Opgelet: Er wordt een belasting geheven op inname openbaar domein wanneer dit meer dan 3 dagen bedraagt.

In de vergunningsplicht is er een onderscheid tussen een aanvraag van een particulier (meestal kleinere werken) en werken die worden uitgevoerd door een aannemer.

Kleinere werken

Voor kleinere werken moet je een particuliere vergunning aanvragen. Voorbeelden zijn:

 • Signalisatie voor verhuiswerken
 • Opstelling van een container
 • Levering van goederen
 • Kleinere herstellingswerken

Procedure

 • Vraag de vergunning minimum 1 week op voorhand van de werken aan. Het Team Infrastructuur & Mobiliteit levert de vergunning af.
 • Moet een straat worden afgesloten? Dan moet je minimum 3 weken op voorhand een vergunning aanvragen. Het college van burgemeester en schepenen levert een vergunning af.
 • Signalisatieborden nodig? Deze kan je ophalen in het gemeentemagazijn, Spinnerijstraat 2.

Aannemers

Voor aannemers, bouwbedrijven (tijdelijke inrichting van werven en opstellingen) en aannemers voor nutsvoorzieningen (kabelwerken, waterleiding, telecom, enz) verloopt de procedure anders:

 • Vermeld de verantwoordelijke van de werken en alle co√∂rdinaten van het bedrijf op het aanvraagformulier.
 • Dien een gedetailleerd plan in van de inname met aanduiding van de afmetingen én een signalisatieplan.
 • Is de inname van het openbare domein van beperkte duur (bv. kleine stelling voor 1 week op voetpad voor dakwerken met weinig hinder)? Dien dan minimum 1 week op voorhand een aanvraag tot vergunning in. Het Team Infrastructuur & Mobiliteit levert de vergunning af.
 • Neemt de inname van het openbare domein een langere tijd in beslag? Of moet de straat volledig worden afgesloten? Vraag dan minimum 3 weken op voorhand een vergunning tot inname van het openbare domein aan. Het college van burgemeester en schepenen levert een vergunning af.
 • De signalisatie moet steeds voorzien worden door de aannemer van de werken. De kosten zijn ten laste van de aannemer.
Reglementen

- vaststellen retributiereglement

- belasting inname openbaar domein

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP