Gemeente Gemeente Zele

Vergunning inname openbaar domein en signalisatie

Als je werken uitvoert en hierbij het openbaar domein zoals de straat of het voetpad inneemt, ben je verplicht een vergunning inname openbaar domein aan te vragen en de nodige verkeerssignalisatie te plaatsen. 

Voor alle innames openbaar domein werkt de gemeente Zele vanaf 15 februari 2021 met het Smart City platform EagleBe. Efficiënter, interactiever en gebruiksvriendelijk!

Voordelen:

 • Je kan je aanvraag altijd en overal indienen (pc, tablet, smartphone)
 • Je kan oude aanvragen kopiëren en aanpassen om opnieuw in te dienen
 • Je kan de status van je dossier zelf opvolgen
 • Je kan meteen zien of er al andere zaken op het openbaar domein zijn ingepland waarmee je rekening moet houden

Tip: maak een account aan op het platform. Zo geniet je optimaal van alle bovenstaande voordelen en worden ook alle contactgegevens automatisch ingevuld.

In de vergunningsplicht is er een onderscheid tussen een aanvraag van een particulier (meestal kleinere werken) en werken die worden uitgevoerd door een aannemer.

Kleinere werken

Voorbeelden zijn:

 • Signalisatie voor verhuiswerken
 • Opstelling van een container
 • Levering van goederen
 • Kleinere herstellingswerken
 • Plaatsen van stelling / hoogtewerker

Procedure

 • Vraag de vergunning minimaal 7 dagen op voorhand van de werken aan. Team Infrastructuur & Mobiliteit levert de vergunning af.
 • Moet een straat worden afgesloten? Dan moet je minimaal 21 dagen op voorhand een vergunning aanvragen. Het college van burgemeester en schepenen levert een vergunning af.
 • Signalisatieborden voor parkeerverbod nodig? Die kan je ophalen in het gemeentemagazijn, Spinnerijstraat 2. (enkel door particulieren)
  Openingsuren: maandag tot en met donderdag van 7.30 uur tot 12.30 uur en van 13 uur tot 16.30 uur. Op vrijdag enkel in de voormiddag van 7.30 uur tot 12.30 uur.
  Indien er andere signalisatie (andere dan parkeerverbod) voorzien moet worden, verwijzen we je graag door naar de private markt.
  Je moet de borden minstens 24 uur op voorhand plaatsen, op voorwaarde dat je een toelating hebt.
 • Je ontvangt van de gemeente Zele een factuur voor inname openbaar domein en de ontlening van verkeerssignalisatie, volgens het retributiereglement.

Vraag hier uw vergunning aan 

Aannemers

Voor aannemers, bouwbedrijven (tijdelijke inrichting van werven en opstellingen) en aannemers voor nutsvoorzieningen (kabelwerken, waterleiding, telecom, enz) verloopt de procedure anders:

 • Vermeld de verantwoordelijke van de werken en alle coördinaten van het bedrijf.
 • Dien een gedetailleerd plan in van de inname met aanduiding van de afmetingen én een signalisatieplan.
 • Is de inname van het openbare domein van beperkte duur (bv. kleine stelling op het voetpad voor dakwerken met weinig hinder)? Dien dan minimaal 7 dagen op voorhand een aanvraag tot vergunning in. Het Team Infrastructuur & Mobiliteit levert de vergunning af.
 • Neemt de inname van het openbare domein een lange tijd in beslag? Of moet de straat volledig worden afgesloten? Vraag dan minimaal 21 dagen op voorhand een vergunning tot inname van het openbare domein aan. Het college van burgemeester en schepenen levert een vergunning af.
 • De signalisatie moet steeds voorzien worden door de aannemer van de werken, conform MB 07-05-1999 en standaardbestek 250 voor de wegenbouw.
  De kosten zijn ten laste van de aannemer.
 • Je ontvangt van de gemeente Zele een factuur voor inname openbaar domein, volgens het retributiereglement.

Vraag hier uw vergunning aan 

Reglementen

- ontlenen materiaal/vervoer - materiaal/gebruik infrastructuur

- belasting op inname openbaar domein - aanpassing reglement

- belasting op inname openbaar domein

Info

De 'real time' hinder is raadpleegbaar via https://www.geopunt.be/hinder-in-kaart

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP