Gemeente Gemeente Zele

Vergunning inname openbaar domein en signalisatie

Als je werken uitvoert en hierbij het openbaar domein zoals de straat of het voetpad inneemt, ben je verplicht een vergunning inname openbaar domein aan te vragen en de nodige verkeerssignalisatie te plaatsen. 

Voor alle innames openbaar domein werkt de gemeente Zele met het Smart City platform EagleBe. Efficiënter, interactiever en gebruiksvriendelijk!

In de vergunningsplicht is er een onderscheid tussen een aanvraag van een particulier (meestal kleinere werken) en werken die worden uitgevoerd door een aannemer. 


Kleinere werken: verhuis, container, levering, stelling/hoogtewerker

Procedure

 • Vraag de vergunning minimaal 7 dagen op voorhand van de werken aan. 

 • Moet een straat worden afgesloten? Dan moet je minimaal 21 dagen op voorhand een vergunning aanvragen. 

 • De eerste 4 kalenderdagen van de inname van het openbaar domein zijn gratis; vanaf de 5de dag geldt er een vaste administratieve kost van € 15.00 + € 0,30 per m² per kalenderdag, ongeacht het gaat over de inname van een parkeerplaats of niet. Het reglement is onderaan deze pagina terug te vinden.
 • Na goedkeuring van jouw aanvraag inname openbaar domein, zal je een betalingsverzoek ontvangen, volgens het retributiereglement. De betaling van de belasting dient te geschieden via online betaling via het digitaal vergunningenplatform, of via een betaalterminal aan het loket. Na betaling ontvang je onmiddellijk jouw vergunning.
 • Er wordt geen teruggave gedaan van een betaald recht, zelfs wanneer van de verleende vergunning geen of gedeeltelijk gebruik wordt gemaakt.

Signalisatieborden voor parkeerverbod (enkel bord type E1) nodig? 

 • Je kan het parkeerverbod ophalen in het gemeentemagazijn, Spinnerijstraat 2 (enkel door particulieren).
  Openingsuren: maandag tot en met donderdag van 7.30 uur tot 12.30 uur en van 13 uur tot 16.30 uur. Op vrijdag enkel in de voormiddag van 7.30 uur tot 12.30 uur.
 • Het uitlenen van het parkeerverbod is de eerste 7 dagen gratis; nadien geldt een tarief van 15€ per bord per bijkomende week, dit met een maximum van 75€ per bord.
 • Je ontvangt van de gemeente Zele een factuur in geval van ontlening van verkeerssignalisatie, volgens het retributiereglement.
 • Je moet de borden voor parkeerverbod minstens 24 uur op voorhand plaatsen.

Vraag hier uw vergunning aan 


Aannemers

Voor aannemers, bouwbedrijven (tijdelijke inrichting van werven en opstellingen) en aannemers voor nutsvoorzieningen (kabelwerken, waterleiding, telecom, enz) verloopt de procedure anders:

 • Vermeld de verantwoordelijke van de werken en alle coördinaten van het bedrijf.

 • Dien een gedetailleerd plan in van de inname met aanduiding van de afmetingen én een signalisatieplan.

 • Is de inname van het openbare domein van beperkte duur (bv. kleine stelling op het voetpad voor dakwerken met weinig hinder)? Dien dan minimaal 7 dagen op voorhand een aanvraag tot vergunning in. Het Team Infrastructuur & Mobiliteit levert de vergunning af.

 • Neemt de inname van het openbare domein een lange tijd in beslag? Of moet de straat volledig worden afgesloten? Vraag dan minimaal 21 dagen op voorhand een vergunning tot inname van het openbare domein aan. Het college van burgemeester en schepenen levert een vergunning af.

 • De signalisatie moet steeds voorzien worden door de aannemer van de werken, conform MB 07-05-1999 en standaardbestek 250 voor de wegenbouw.

  De kosten zijn ten laste van de aannemer.

 • Je ontvangt van de gemeente Zele een factuur voor inname openbaar domein, volgens het retributiereglement.

Vraag hier uw vergunning aan 


Reglementen

In geval van een laattijdige aanvraag dient de aanvrager volgende bijkomende kosten te betalen:

 • € 0,00 voor elke vergunning die tijdig is aangevraagd
  (Een aanvraag dient 7 kalenderdagen op voorhand te gebeuren voor kleinere werken en minimum 21 kalenderdagen op voorhand voor het afsluiten voor een straat of grotere inname.)
 • € 25,00 voor elke vergunning aangevraagd minder dan 7 kalenderdagen vóór het begin van de inname openbaar domein (= ‘spoedprocedure’)

Retributiereglement ontlenen materiaal/vervoer - materiaal/gebruik infrastructuur (GR 12/12/2019)

- Belasting op inname openbaar domein (GR 12/12/2019)

- Belasting op inname openbaar domein - aanpassing reglement (GR 25/02/2021)

- Belasting op inname openbaar domein - aanpassing reglement (GR 7/07/2022)

Belasting op inname openbaar domein - aanpassing reglement (GR 14/12/2023)

 

Info

De 'real time' hinder is raadpleegbaar via https://www.geopunt.be/hinder-in-kaart

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP