Gemeente Gemeente Zele

Vergaderdata Gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Dag Datum Uur
Donderdag  23/01/2020 20 u.
Donderdag  20/02/2020 20 u.
Donderdag  26/03/2020 - Omwille van de Corona-maatregelen van de Federale Overheid zal de voorziene gemeenteraad niet doorgaan. Er zal wel een virtuele gemeenteraad doorgaan met enkel dringende punten. 20 u.
Donderdag  23/04/2020 - Omwille van de Corona maatregelen van de Federale Overheid zal de voorziene gemeenteraad niet doorgaan. De Raad zal doorgaan via e-mail. 20 u.
Donderdag  28/05/2020 20 u.
Woensdag  01/07/2020 20 u.
Donderdag  27/08/2020 20 u.
Donderdag  24/09/2020 20 u.
Donderdag  22/10/2020 20 u.
Donderdag  26/11/2020 20 u.
Woensdag  16/12/2020 20 u.

De gemeenteraad vergadert in de raadzaal van het gemeentehuis. Deze zittingen zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP