Gemeente Gemeente Zele

Veldeken/Scheldestraat

In de zomer van 2020 stelden de gemeentelijke diensten een verzakking van de straatriolering vast ter hoogte van Veldeken 165. Deze verzakking werd veroorzaakt door een breuk in de waterleiding, met onderspoeling van de riolering tot gevolg.

Het Team Techniek & Planning heeft toen tijdelijke herstellingswerken aan de straatriolering en het bovenliggende fiets- en voetpad uitgevoerd, in afwachting van het definitieve herstel.

Uit nazicht via camera-inspectie is ondertussen gebleken dat het volledige rioleringstraject tussen de Scheldestraat en de Langestraat vernieuwd moet worden. Ook met de nutsmaatschappijen werd overleg gepleegd om na te gaan of zij werken willen uitvoeren aan hun leidingennet.

Op 12 april 2021 startten Fluvius en De Watergroep met de aanleg van de nieuwe kabels en leidingen. Het gemeentebestuur maakt van deze werken gebruik om plaatselijk ook het fiets- en voetpad en opritten te vernieuwen.


Timing

De totale duurtijd van de werken wordt geraamd op 7 tot 8 weken.

Deel 1 start vanaf maandag 12 april 2021 en zal ongeveer afgerond zijn rond vrijdag 14 mei 2021.

Deel 2 start begin mei 2021 en zal afgewerkt zijn einde mei 2021

Nadat de nieuwe waterleidingen aangelegd zijn, moet elke woning nog aangesloten worden op dit vernieuwde net. Deze individuele huisaansluitingen zijn voor Veldeken eind april gepland. Scheldestraat is voorzien begin mei. De exacte datum zal kort voor de effectieve uitvoering nog worden gecommuniceerd door de Watergroep.


Hinder

Tijdens de werken is in Veldeken doorgaand verkeer mogelijk (via verkeerslichten)

In de Scheldestraat geldt eenrichtingsverkeer vanaf Keltenlaan richting Veldeken. Omleiding mogelijk via Kapelleveldstraat.

De aannemers van de nutswerken (Wagro & Vindevogel nv.) zorgen voor een maximale toegankelijkheid van de woningen. Er wordt voor gezorgd dat opritten tegen het einde van de werkdag steeds weer bereikbaar zijn.

Om het voetpad tussen Veldeken 163 tot hoek Scheldestraat op een veilige manier toegankelijk te maken, wordt de werkzone tijdelijk dichtgelegd met schraal beton tussen deel 1 (nutswerken) en deel 2 (vernieuwen van de riolering, fiets- en voetpaden en opritten) van de werken.

Tijdens de individuele huisaansluitingen blijft de hinder beperkt tot plaatselijke opbraak ter hoogte van de woning.


Info

Fluvius Opdrachtgever Francky Hofman
E francky.hofman@fluvius.be
T 078 35 35 34
De Watergroep   Bart Van Lembergen
E bart.van.lembergen@dewatergroep.be
T 02 238 96 99
Wagro Aannemer Wim Verstrepen
E wim.verstrepen@wagro.be
T 052 66 29 79
Vindevogel nv Aannemer Pieter Roosens
E pieter.roosens@vindevogele.be
T 09 383 51 79
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP