Gemeente Gemeente Zele

Veiliger én gezonder naar school

Gepubliceerd op  wo 01 sep 2021
Iedereen ligt wakker van verkeersveiligheid aan de schoolpoort. Kinderen moeten zich absoluut veilig voelen wanneer ze naar school gaan. Om die veiligheid te garanderen wil het Zeelse gemeentebestuur alvast de auto uit de directe schoolomgeving weren. Ook de schoolroutes worden tegen het licht gehou

We werken samen met de scholen aan een mentaliteitswijziging. Door aanpassingen van de infrastructuur en sensibiliseringsacties willen we ouders en grootouders overtuigen om de auto zoveel mogelijk aan de kant te laten en te kiezen voor de step, de fiets of te voet. Dat maakt de schoolomgeving niet alleen veiliger, maar ook gezonder, want we dringen het fijn stof en de CO2 terug.

En de eerste schoolstraat van Zele is … de Schoolstraat!
Het Zeelse gemeentebestuur maakt alle schoolomgevingen de komende jaren verkeersveiliger. Nog dit najaar wordt gestart met de plannen voor nog drie schoolomgevingen: Pius X-basis en OLVI/Pius X, Gemeentelijke School en het Cederlaantje. De omgevingen van De Zonnewijzer/Kouterbasis en GO-basisschool De Schatkist maken deel uit van de denkoefening rond het nieuwe circulatieplan. De schoolomgeving van de Heikantse school wordt opgenomen in de werken Bosstraat. Dit najaar volgen de schoolomgeving van het schooltje in de BVA-wijk en enkele snelheidsremmende aanpassingen aan De Vlinderboom Avermaat. De schoolomgevingen van Huivelde en Durmen werden tijdens de zomervakantie al aangepakt.

In Huivelde werd het gescheiden fietspad komende van Hansevelde doorgetrokken, zodat jonge fietsers volledig uit het verkeer worden gehaald tot aan de schoolpoort. In het najaar worden er nog fietssuggestiestroken voorzien en een stuk fietsstraat voor fietsers die vanuit de richting van het centrum naar de school toekomen.

Door onze fietsinfrastructuur stap voor stap comfortabeler te maken, maken we fietsen veiliger en aantrekkelijker. We zetten ook volop in op de zichtbaarheid van de fietser waardoor die voorrang krijgt op het autoverkeer. Dat is echt noodzakelijk als we mensen meer voor de fiets willen laten kiezen.

Op 1 september heeft Zele ook haar allereerste schoolstraat. De primeur is voor … de Schoolstraat, waar de Durmense vestiging van basisschool De Vlinderboom zich bevindt. Het concept van de herinrichting van de schoolomgeving werd dan ook uitgewerkt in nauwe samenspraak met de school.

Naast de snelheidsremmende heraanleg van het kruispunt Durmen/Schoolstraat, werden slagbomen voorzien die de Schoolstraat autovrij maken bij het begin en het einde van de schooltijd. Daardoor wordt een einde gemaakt aan het ‘gewriemel’ van auto’s aan de schoolpoort. De ervaring met de Durmense schoolstraat wil het gemeentebestuur gebruiken om ook in andere schoolomgevingen schoolstraten in te voeren.

Wanneer de slagbomen dicht zijn, kunnen mensen die al met de wagen in de Schoolstraat zijn de straat gewoon verlaten. Inrijden is niet mogelijk.
De slagbomen zullen worden gesloten:
• elke morgen van 8u05 – 8u40 (schoolpoort open van 8u10 – 8u30).
• de namiddagen zijn verschillend omwille van onze sportregeling.
- maandag van 15u20 – 15u45 (school uit om 15u30)
- dinsdag van 15u45 – 16u10 (school uit om 15u55)
- woensdag van 11u35 – 12u (school uit om 11u45)
- donderdag van 15u45 – 16u10 (school uit om 15u55)
- vrijdag van 14u55 – 15u20 (school uit om 15u05)

Schoolmobiliteitsoverleg buigt zich over schoolroutes
Komend schooljaar worden ook de aanlooproutes naar de scholen in kaart gebracht. Het gemeentebestuur doet daarvoor beroep op de expertise van het provinciebestuur.
In een schoolmobiliteitsoverleg worden ook knelpunten geïnventariseerd, waarna een stappenplan wordt uitgewerkt.
Veilig naar school fietsen is natuurlijk even belangrijk als veilig aan school toekomen. Er is op dat vlak nog heel wat werk in Zele. Deze samenwerking met de scholen moet ons helpen om prioriteiten te bepalen, want alle knelpunten ineens wegwerken is natuurlijk onmogelijk.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP