Gemeente Gemeente Zele

Uittreksel uit het strafregister

Het gemeentelijke strafregister is het register waar strafrechtelijke feiten van de inwoners worden geregistreerd. Buiten het informeren van de strafrechter, heeft het strafregister de taak om particuliere personen te voorzien van een uittreksel uit het strafregister (het vroegere attest van goed gedrag en zeden).

Drie modellen:

 1) Uittreksel afgeleverd in toepassing van art 595 (voorheen model 1)

Dit model is bestemd voor activiteiten waarvoor er geen toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden zijn vastgesteld. Dit model kan meestal onmiddellijk afgeleverd worden.

 2) Uittreksel afgeleverd in toepassing van art 596.1 (nieuw model)

Dit model is bestemd voor activiteiten waarvoor de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden wettelijk vastgesteld zijn. Hiervoor werd een lijst van gereglementeerde activiteiten vastgesteld. Dit is bijvoorbeeld voor douane, reisagentschap, verzekeringswezen, drankslijterijen, beursmakelaar, privé-detective, jachtvergunning, vervoer, ....

Voor dit model dient eerst het dossier grondig nagezien te worden. Het kan dus niet onmiddellijk afgeleverd worden, maar neemt enkele werkdagen in beslag. Vraag dit attest dus tijdig aan!

3) Uittreksel afgeleverd in toepassing van art 596.2 (voorheen model 2)

Dit model wordt afgeleverd aan iedereen die een activiteit met minderjarigen wenst uit te voeren of voor een job waar je veel in contact komt met minderjarigen zoals een functie in het onderwijs, vrijwilliger in een jeugdbeweging, …

Dit model dient eerst nagezien te worden bij de politie en kan dus niet onmiddellijk afgeleverd worden. Vraag dit attest dus tijdig aan!

Voorwaarden

 • Iedere inwoner van de gemeente Zele kan een uittreksel uit het strafregister aanvragen voor zichzelf, mits duidelijke opgave van de reden waarvoor het uittreksel moet dienen.
 • Iedereen kan met een geldige volmacht een uittreksel afhalen. De volmacht moet handgeschreven, gedateerd en ondertekend zijn en volgende informatie vermelden: de reden van aanvraag en de naam van de gemachtigde.
 • Openbare overheden kunnen in bepaalde gevallen een uittreksel aanvragen.

Procedure

Een uittreksel uit het strafregister aanvragen kan op verschillende manieren:

 • online via het e-loket
 • schriftelijk door het aanvraagformulier af te drukken, in te vullen, te ondertekenen en ons op te sturen per post;
 • bij Team Burgerschap
 • niet-Belgen die in het wachtregister ingeschreven staan  (= asielzoekers in procedure), kunnen rechtstreeks een uittreksel van hun strafregister verkrijgen bij het Centraal Strafregister in Brussel.
 • Een uittreksel uit het strafregister van een onderneming kan je aanvragen bij het centraal strafregister op strafregister@just.fgov.be of fax 02 552 27 82.

online aanvragen

Prijs

Gratis

Wat meebrengen?

 • je identiteitskaart.
 • indien een uittreksel uit het strafregister wordt aangevraagd met een volmacht:
  • de volmacht;
  • een kopie van de identiteitskaart van de volmachtgever.
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP