Gemeente Gemeente Zele

Maatregelen coronavirus: Uitkeringen

Gepubliceerd op  vr 19 mrt 2010

 In geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is de werknemer vrijgesteld van wachttijd. Hij moet dus niet eerst een aantal arbeidsdagen bewijzen vooraleer hij recht heeft op uitkeringen.  De werknemer ontvangt 65% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op EUR 2.754,76 per maand).  Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%.  Tot 30 juni 2020 wordt het bedrag van de uitkering verhoogd tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon.

De werknemer die tijdelijk werkloos gesteld wordt op grond van economische oorzaken moet voldoen aan de gewone toelaatbaarheidsvoorwaarden.  De werknemer ontvangt 65% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op EUR 2.754,76 per maand).  Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%.  Tot 30 juni 2020 wordt het bedrag van de uitkering verhoogd tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP