Gemeente Gemeente Zele

Uitbreiding kinderopvang: criteria en procedure

De Vlaamse Overheid wil stap voor stap voldoende, kwaliteitsvolle kinderopvang realiseren die voor iedereen toegankelijk is. De voorbije jaren werd er altijd gewerkt met jaarlijkse of tweejaarlijkse uitbreidingsrondes. Vandaag is dat anders en wordt er gewerkt met een meerjarenprogrammatie. Onze gemeente komt in aanmerking voor negen nieuwe plaatsen inkomenstarief (T2A).

Op 22 februari 2021 heeft Kind en Gezin een oproep gelanceerd. Huidige organisatoren en potentieel nieuwe organisatoren kunnen een aanvraag indienen uiterlijk tegen dinsdag 30 maart 2021. Meer informatie vind je terug op de website van Kind en Gezin.

Elke organisator informeert het lokaal bestuur over zijn aanvraag op het moment dat hij de aanvraag indient bij het Agentschap Opgroeien.

Het Agentschap Opgroeien vraagt aan het lokaal bestuur om een kwaliteitsvol advies te formuleren over de aanvragen binnen de gemeente. Hiervoor hebben we vooraf vier duidelijke criteria en een beoordelingsprocedure vastgelegd.

De criteria en beoordelingsprocedure werden positief geadviseerd door het Lokaal Overleg Kinderopvang (dd. 24 november 2020).

Je kan het reglement met de beoordelingscriteria en –procedure hieronder downloaden.

Meer info

ROTZ - Huis van het Kind Zele

Markt 45, 9240 Zele

052 45 70 52 | info@rotz.be

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP